Wii, the people – Partier, rörelser, infrastruktur och presidentvalskampanjen 2012

Av Matt Browne, Senior Fellow på tankesmedjan Center for American Progress.

Arenagruppen har erhållit rätten att översätta och sprida Matt Brownes text tack vare vårt samarbete med CAP.

Översättning: Eric Sundström, chefredaktör Dagens Arena.

Efter det amerikanska presidentvalet 2008 åkte många progressiva ledare och strateger på pilgrimsresa till USA. Syftet var att inhämta kunskap om den senaste utvecklingen inom politisk organisering och kommunikation, samt att se hur nya medier hade använts för att uppnå politiska mål. Den överväldigande majoriteten hoppades att studiet av digital kom­munikation och sociala medier skulle leda fram till en “silverkula” som i sin tur skulle hjälpa dem att modernisera och ingjuta kraft i på hemmaplan.

Men lärdomarna av presidentvalet 2012 är på flera sätt mycket mer intressanta för europeiska kampanjmakare. Vilka tips kan Barack Obama ge till Europas progressiva rörelser?

Läs rapporten

Ladda ned Wii, the people – Partier, rörelser, infrastruktur och presidentvalskampanjen 2012 (pdf)