Regeringens budget skär i välfärden och förstärker konjunkturnedgången

23 miljarder i nya skattesänkningar som hade behövts till välfärd och bostadsbyggande. Så sammanfattar tankesmedjan Arena Idés chefsekonom Elinor Odeberg sin analys av regeringens budgetproposition.

Hör Elinor Odeberg kommentera live här

Hushållen är hårt pressade av inflation och räntehöjningar, arbetslösheten förväntas öka och tillväxten går ned. Trots detta väljer regeringen att prioritera skattesänkningar som främst gynnar höginkomsttagare och nedskärningar på arbetsmarknadspolitik och välfärd.

Välfärden går med stora underskott på grund av den höga inflationen och får långt ifrån tillräckligt med tillskott från regeringen. Enbart regionerna har ett underskott på 28 miljarder, men kompenseras bara med 10 miljarder i budgeten. Samtidigt satsar regeringen en miljard på att utöka rot- och rutavdragen, vilket framförallt används av dem med höga inkomster. Utöver indexhöjningar föreslår regeringen nya inkomstskattesänkningar på 14 miljarder, vilket främst gynnar de med en inkomst på över 65 000 kronor i månaden.

– Svantesson säger att hon inte vill skapa en välfärdskris – ändå lägger hon fram en nedskärningsbudget. Inflationen har slagit hårt mot sjukvård, barnomsorg och äldreomsorg och budgeten täcker knappt upp för en tredjedel av regionernas och kommunernas kostnadsökningar. Nästa år kommer innebära nedskärningar och kommunala skattehöjningar.

I stället för skattesänkningar och åtstramningar hade Elinor Odeberg velat se satsningar på välfärd, bostadsbyggande och klimatomställning.

– På grund av räntehöjningarna störtdyker nu bostadsbyggandet, samtidigt som allt fler är i behov av en trygg bostad till en rimlig kostnad. I stället för att subventionera nyrenoveringar av badrum för höginkomsttagare borde regeringen satsa på att bygga billiga hyresrätter. Särskilt som det avstannade bostadsbyggandet är en stor del av förklaringen bakom den svenska konjunkturnedgången.

Sverige står inför stora utmaningar på både lång och kort sikt som kräver en offensiv ekonomisk politik, inte minst på klimatområdet. Här går regeringen i motsatt riktning.

– Regeringen väljer att återigen gå vidare med en dyr bränsleskattesänkning, trots att varje tidigare utvärdering visat att det ökat utsläppen och mest gynnat oljebolagen som passat på att höja priserna. Sänkt punktskatt ger klirr i kassan för oljebolagen snarare än vanligt folk.

Sammantaget bedömer Elinor Odeberg att budgeten förstärker den ekonomiska nedgången i ett läge där det tvärtom behövs satsningar för att komma ur lågkonjunkturen.


Läs mer om Arena Idés tankar om vad en progressiv budget skulle kunna innehålla.


Budgeten visar att regeringen struntar i jämställdheten 

Fördelningen av satsningar och nedskärningar i budgeten, det är aktiv politik. Medvetna val. Och den här regeringen väljer att satsa på män. Och på minskad snarare än ökad jämställdhet.

Kategorier:
Okategoriserade