Resursbristen är skolans verkliga problem.

Arena Idés chefsekonom Sandro Scocco svarar på regeringens utspel om att de tillfört betydande resurser för att stärka skolan.

“Regeringen hävdar på DN-debatt (24/3) att de tillfört betydande resurser för att stärka skolan. Regeringen har enligt egen utsago satsat, inklusive förskola, cirka 7 miljarder kronor på utbildningsväsendet sedan de tillträdde. Av detta ska man sannolikt förstå att det inte är mer resurser som behövs, utan externt rättad prov och tidigare betyg. Tyvärr är det nog just resurserna som är problemet och inte alls hur proven rättas eller betygen sätts”

Läs hela artikeln här.

Kategorier:
Arena Idé i medier