Sandro Scocco debatterar invandringens ekonomiska effekter i SVT Agenda

Vilken roll spelar flyktingmottagandet för Sveriges ekonomi och välfärd på sikt? Det var frågan som debatterades i SVT Agenda när Arena idés chefsekonomin Sandro Scocco mötte Tina Sanandaji. Sanandaji menar att flyktingmottagandet kommer att leda till nedskärning av välfärden och höjda skatter. Enligt Sandro Scocco har Sanandaji inte forskningsstöd i sina påståenden.

Är det här en flyktinginvandring som gör att fler människor hamnar i låglönejobb, att vi får en sån struktur i ekonomin? Det är det man målar upp, att nu får vi en helt annan värld att leva i. Det blir väldigt många låglönejobb, vi kan inte längre ha kvar välfärdssamhället osv. Den bilden stämmer inte heller, vi kan bara titta på Finland. Det är ett av de västländer som tagit emot minst invandrare och som har minst andel utlands födda. De har mycket högre andel låglönejobb än Sverige som har tagit emot många fler.

 

Se hela debatten här:

 

 

 

Kategorier:
Arena Idé i medier, Blogg