Sandro Scocco intervjuas i Arbetet om jämviktsarbetslöshet

Sandro Scocco intervjuas i tidningen Arbetet om jämviktsarbetslöshet och hur den påverkar politiken.

När politiken kalibreras mot en jämviktsarbetslöshet på 6–7 procent släpper den fram mindre efterfrågan än den kunde ha gjort om skattningen varit lägre, eftersom det statsfinansiella manöverutrymmet bestäms av den uppskattade jämviktsarbetslösheten. Det blir det som politiken siktar på.

Läs hela intervjun här.

Kategorier:
Arena Idé i medier