Scocco i Arbetet 21/5 | Tungviktarna har svängt – men ändras politiken?

Inflytelserika internationella ekonomorganisationer har på senare år upprepade gånger varnat för växande inkomstklyftor i västvärlden. Men varningarna har inte gjort avtryck på den praktiska politiken

Sandro Scocco, chefsekonom vid tankesmedjan Arena, hävdar att förklaringen till de nya tongångarna är att de tidigare recepten helt enkelt har slagit fel.

– Inte minst IMF har haft en stark nyliberal prägel. All omfördelning påstods vara skadlig, i stället rekommenderades länderna att sänka marginalskatterna för att få i gång den reala ekonomin. Det skulle gynna alla, men inget av det där har hänt. Tillväxten har utvecklats trögt och man har inte fått ner arbetslösheten. Så det är en besvikelse över utfallet som drivit fram omprövningen, fortsätter han.

– Det är fascinerande att omsvängningen gjort så otroligt lite avtryck. Ta exempelvis den svenska offentliga debatten. Dessa organisationer säger entydigt att om det finns finanspolitiskt utrymme, då ska staten stimulera genom offentliga investeringar. Men det har inte gjort avtryck ens på en socialdemokratisk regering, säger Sandro Scocco.

– Den faktiska politiken beror mer på maktstrategiska avväganden än ekonomisk forskning. Forskningen är mer en ursäkt för den politik som man ändå vill föra, säger Sandro Scocco.

Läs hela artikeln här ››

Kategorier:
Arena Idé i medier, Blogg