Stipendier till böcker om klimatkrisen och flyktingkrisen 

Intäkterna från Sverker Sörlins bok Kris räckte till två stipendier: Rasmus Landström ska skriva om klimatkrisens dolda utvägar. Ingrid Eckerman, Jan Stattin, och Karin Fridell Anter ska skriva om flyktingkrisen, civilsamhället och rättssäkerheten.

I början av juni 2020 publicerade bokförlaget Atlas idéhistorikern Sverker Sörlins bok Kris! Från Estonia till Corona. Boken sätter coronapandemin i ett historiskt sammanhang och skildrar författarens erfarenhet av att bli sjuk i corona tidigt under pandemin. 

Redan vid bokens utgivning bestämde sig förlaget och författaren att intäkterna skulle gå till stipendier till dem som vill skriva om kriser. Under två veckors tid fanns boken att ladda ner, med uppmaningen att swisha en valfri summa. Dessutom trycktes den i pocket. 

Nu har två projekt utsetts som får 25 000 kronor vardera.

Rasmus Landströms projekt Ustopi: Klimatkrisens dolda utvägar kommer resultera i en essä och en följande bok. Rasmus är litteraturvetare, kritiker och författare till den kritikerhyllade boken Arbetarlitteraturens återkomst (2020). I sin ansökan skriver han att utopier ofta kritiseras för att ”förorda överplanerade modellsamhällen. Den kritiken bygger på ett missförstånd av utopin som litterär genre. Men också på att begreppet ’planering’ är i ett sådant vanrykte i samtiden. Klimatkrisen visar på ett enormt behov av demokratisk planering av ekonomin. Att vi utvidgar välfärdssektorn till fler delar av samhället och kopplar loss delar av det ekonomiska livet från marknadens kaotiska prissignaler.” Ustopi är en kombination av utopi och dystopi, myntat av författaren Margaret Atwood.

Jan Stattin, Ingrid Eckerman och, Karin Fridell Anters projekt Flyktingkrisen – Civilsamhället, rättssäkerheten och de unga flyktingarna 2015–2020 kommer resultera i en bok. En historiker, en läkare och en arkitekt har valt att gå samman för att kritiskt granska en av de krisförståelser som präglat vår samtid allra djupast. I ansökan skriver de att ”flyktingkrisen”’ är ett ord som används flitigt i debatt och massmedia sedan 2015 men som sällan ges en mera precis innebörd. ”Vi som är engagerade i civilsamhällets flyktingarbete ser de asylsökandes kris och vår egen, när vi efter bästa förmåga försöker stötta människor vilkas liv håller på att slås sönder. Vi ser också en allt djupare samhällskris där hanteringen av flyktingarna blottlägger stora brister i det som hävdas vara rättssäkerhet, och där den offentliga debatten baseras på osanningar som aldrig ifrågasätts,”, skriver författarna vidare.

Har du frågor? 

Kontakta Helena Eitrem, kommunikatör

helena.eitrem@arenagruppen.se

tel:073-6541313

 

Kategorier:
Okategoriserade