Kanadamodellen

Kollektivavtal i kampen mot sexuella trakasserier © Lena Svenaeus och Arena Idé, Stockholm, januari 2020 Författare: Lena Svenaeus Lena Svenaeus är arbetsrättsjurist och fil.dr i rättssociologi. Hon har arbetat många år på fackförbund med frågor om arbetsmiljö och diskriminering men också haft förordnanden som arbetsmiljöråd i Kanada och som JämO. Sedan 2013 är hon knuten […]