Tidningen Vision om seminariet kring äldreomsorgens utmaningar

Tidningen Vision skriver om Arena Idés seminarium med anledning av Åsa Sohlmans rapport om äldreomsorgens framtida utmaningar.

De skriver bland annat:

Man pratade bland annat om de organisatoriska utmaningarna som finns i framtiden. Att vi måste jobba smartare och ta vara på personalen. Man talade även om den demografiska utvecklingen och att man måste jobba över kommungränserna och landstingen, eftersom de små kommunerna kommer att ha det svårare att klara av utmaningarna som vi står inför i framtiden, berättar Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg i Vision, som var på plats.

Här kan man ladda ner rapporten.

 

Kategorier:
Arena Idé i medier