Information om intervjustudie våren 2023

Arena Idé genomför just nu en intervjuundersökning på fyra orter i Sverige.  Undersökningen är helt anonym och har inga kopplingar till något politiskt parti.Till dig som har valt att vara med och svara på frågor: stort tack!

Till dig som har valt att vara med och svara på frågor: stort tack!


Mer om undersökningen 
Den intervjuundersökning som tankesmedjan Arena Idé just nu genomför är inspirerad av en tysk studie har publicerats i rapporten Disregarded – structurally weak but rich in experience Den svenska undersökningen genomförs genom dörrknackning i fyra kommuner i Sverige. Arena Idé är en progressiv och partipolitiskt obunden tankesmedja med medborgar- och löntagarperspektiv. Vi finansieras av fackföreningsrörelsen och är en del av den ideella föreningen Arenagruppen. Läs mer om Arena Idé här.

Vill du ta del av undersökningens resultat?
Vill du veta mer om undersökningen?
Har du frågor?

Tveka inte att ta kontakt. Lisa Pelling, chef på tankesmedjan Arena Idé. lisa.pelling@arenagruppen.se