Utbildning | Att driva ärenden om mänskliga rättigheter 5 & 19/2

Arbetar du med till exempel migranters rättigheter, rätt till stöd och vård eller arbetstagares villkor? Eller vill du börja med det? Lär dig använda Europarådets verktyg  för att skydda mänskliga rättigheter!

Europakonventionen om mänskliga rättigheter har visat sig användbar för att höja individers levnadsstandard. Lön, pension, sjukvård och utbildning är exempel på saker som omfattas av de sociala skyldigheterna.Vi visar hur du kan främja sociala rättigheter genom att koppla in den europeiska dimensionen. Du kommer att få bekanta dig med Europakonventionen, den Europeiska sociala stadgan och möjligheten att klaga till Europadomstolen och den Europeiska kommittén för sociala rättigheter.

Arena Idé bjuder in till en utbildning i två steg om hur ärenden som rör mänskliga rättigheter kan drivas på europeisk nivå. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar,  eller vill arbeta, med till exempel ärenden om migranters rättigheter, ärenden som rör rätt till stöd och vård eller ärenden som rör arbetstagares rättigheter.

Medverkande är Kerstin Ahlberg, forskningsredaktör vid Stockholm universitets juridiska institution och hedersdoktor vid juridiska fakulteten och Petra Herzfeld Olsson, docent i civilrätt och universitetslektor i internationell arbetsrätt vid Uppsala universitet.

Läs mer om utbildningen här››

Anmäl dig här››

Kategorier:
Blogg