Välfärdens framtida finansiering

I februari 2010 startade Arena Idés projekt Välfärdens framtida finansiering med ett seminarium där tre huvudteman behandlades. Det handlade om att det finns ett framtida finansiellt gap mellan behov och resurser, varför politiker på nationell nivå gör så olika bedömningar av frågans betydelse, samt behov och efterfrågan och om vem som avgör behoven.

Bakgrunden är de slutsatser olika statliga utredningar (Långtidsutredningen 2004, Regeringens äldreberedning 2003) och utredningar inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kommit fram till. Nämligen att behoven av offentlig konsumtion kommer att öka mer än resurserna ökar. Det beror bland annat på demografisk utveckling, men även på att den medicinska vetenskapen kommer att kunna behandla olika sjukdomar bättre, dock till ökade kostnader.

Samma utredningar visar att utrymmet för den privata konsumtionen kommer att fortsätta att växa långsiktigt. Vad händer om människornas förväntningar på sjukvård och äldreomsorg inte motsvaras av det som kan erbjudas samtidigt som man har ett privat konsumtionsutrymme? En viktig politisk utgångspunkt i projektet är att medborgarna ska få välfärd efter sina behov och att det ska finnas stor valfrihet för medborgaren. En annan viktig utgångspunkt för projektet är öppenhet och att vi vill pröva nya synsätt för att finna lösningar på de finansiella problemen.

I projektgruppen ingår Anna Hedborg, Bengt Westerberg och Lars-Åke Almqvist, samt representanter för de organisationer som finansierar projektet: Roger Mörtvik, TCO, Bodil Umegård, Kommunal, Anders Blanck, LIF (de forskande läkemedelsföretagen), Therese Svanström-Anderssson, SKTF, och Martin Östberg, Vårdförbundet. Från Arenagruppen deltar Håkan Bengtsson och Boa Ruthström.
Arena Idé har även medverkat i tillsättande av den s k Borg-kommissionen tillsammans med Timbro. Arena Idé och Timbro har vitt skilda utgångspunkter för välfärdspolitiken, men är ense om en sak, nämligen att frågan om välfärdens framtida finansiering inte ges tillräcklig uppmärksamhet i debatten. Syftet med kommissionen, som består av såväl borgerliga som socialdemokratiska företrädare, är att ge problemet större uppmärksamhet. Kommissionen presenterade sin rapport under Almedalsveckan sommaren 2010. Arena Idé och Timbro gav vid presentationen sin syn på rapporten.

Inom ramen för projektet har tre rapporter publicerats: Välfärdens framtida finansiering är en framtida fråga av Petter Odmark i augusti 2010, Ökad privat finansiering av hälso- och sjukvård? av Fredrik Westander i oktober 2011 och Nationalisera äldreomsorgen? av Olav Fumarola Unsgaard i maj 2012.

 

Kategorier:
Välfärd & Demokrati