Skriver bok om socialförsäkringen

Varmt välkommen Kjell Rautio, som i vanliga fall arbetar som välfärdsutredare på LO. Under ett års tid är han utlånad till Arena Idé för att skriva en bok om socialförsäkringssystemet. Vi ställde fyra frågor till Kjell.

Varför är det viktigt att skriva om det svenska socialförsäkringssystemet?
– Socialförsäkringarna är och har varit en viktig del av den svenska välfärdsstaten. Samtidigt är det kanske det politikområde där vi sett de största systemförändringarna de senaste decennierna. Där utkämpas en stor del av kampen om problemformuleringsprivilegiet mellan höger och vänster.

– Ska vi exempelvis kunna förstå varför ojämlikheten i vårt land ökat så kraftigt sedan 1980-talet måste vi förstå betydelsen av vårt socialförsäkringssystem. Vi kan inte heller ignorera socialförsäkringsfrågan när vi ska beskriva vilket samhälle vi vill se i framtiden.

Vad ser du fram emot att lära dig mer om?
– Jag hoppas under det närmaste året få mer tid att, friare och grundligare än jag kan göra som facklig välfärdsutredare, lyfta blicken från de senaste utredningarna och utspelen och tillsammans med intresserade och initierade inom och utanför arbetarrörelsen ”stöta och blöta” frågor som av olika skäl undviks men som långsiktigt måste lösas. Det handlar inte minst om hur vi kan få välfärdsstatens olika delsystem och arbetsmarknaden att bättre samspela med varandra. Här har jag under de sjutton år jag arbetat som facklig välfärdsutredare samlat på mig en hel del mer eller mindre kontroversiella hypoteser som jag vill testa.

Vad hoppas du att din bok ska bidra till?
– Jag hoppas att den ska kunna bidra till en mer nyanserad och fördjupad diskussion om framtidens socialförsäkringssystem. Drömmen är naturligtvis att boken ska väcka debatt och reaktioner inte bara bland ”socialförsäkringsnördarna” utan också hos fackliga och politiska gräsrötter, både till höger och till vänster. Sedan skulle jag ju inte bli ledsen om boken användes inom folkbildningen och gjorde någon form av konkret politiskt avtryck.

Hur borde framtidens socialförsäkringssystem se ut?
– Det är naturligtvis för tidigt för att detaljerat svara på den frågan. Jag vill gå in i detta arbete så förutsättningslöst som möjligt. Men en grundtanke som jag nog kommer att försöka hålla mig till är att vi behöver hitta fram till långsiktigt hållbara systemlösningar som är bra för samhällsekonomin, har ett brett folkligt stöd och samtidigt bidrar till att minska ojämlikheten i samhället.

 

Vill du komma i kontakt med Kjell? Mejla honom på kjell.rautio@arenagruppen.se

Kategorier:
Välfärd & Demokrati