Välkomna Christine och Filippa!

En stjärna på offentlig organisation och en på ekonometriska analysmodeller – välkomna Christine Lindmark och Filippa Åhman, som praktiserar på Arena Idé under hösten. Vi bad dem presentera sig.

Christine Lindmark

–Hej! Mitt namn är Christine Lindmark och jag är 29 år gammal. Med ett stort intresse för samhällsfrågor och en pågående masterutbildning i offentlig organisation och ledning ser jag oerhört mycket fram emot att praktisera på Arena Idé! Som praktikant hoppas jag på att lära mig mer om hela kedjan från omvärldsbevakning och research till textproduktion. Jag ser också fram emot att lära mig mer om opinionsjournalistik, event och marknadsföring. De samhällsfrågor som engagerar mig mest är välfärd och demokrati.

Christine på LinkedIn

 

Filippa Åhman

– Hej! Jag heter Filippa Åhman och är 22 år gammal. Hösten 2021 tog jag en kandidatexamen i statsvetenskap och i våras en kandidatexamen i nationalekonomi på Stockholms universitet. Jag sökte praktik på Arena Idé och Produktivitetskommissionen eftersom tankesmedjan erbjuder en unik möjlighet att kombinera mitt stora intresse för ekonometriska analysmodeller med arbetsmarknadspolitik. Jag har ett stort intresse för att analysera hur förändringar i ekonomin påverkar människors vardag. 

– Denna termin kommer jag främst att vara delaktig i Produktivitetskommissionens arbete med att öka kunskapen om produktivitet och stärka de fackliga perspektiven i samhällsdebatten. Jag ser fram emot att dels utveckla mina statistiska kunskaper, dels få en djupare kunskap i hur arbetet på Arena Idé kan skapa ökad förståelse för hur arbetsmarknaden och lönebildningen kan effektiviseras för att generera en ökad produktivitet. 

Filippa på LinkedIn

 

 

Kategorier:
Okategoriserade