Tack Johan och Rebecca!

Under vårterminen 2023 har statsvetarna Rebecca Svarvar och Johan Ekegren gjort praktik hos oss på Arena Idé.

Inför praktikstarten ställde vi några frågor.

Johan Ekegren

Vem är du?

Jag heter Johan Ekegren och läser min sista termin på masterprogrammet i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vid sidan av plugget är jag aktiv i S-studenter där jag nu sitter i förbundsstyrelsen.  

Varför sökte du dig till Arena Idé?

Jag vill lära mig mer om utredningsarbete och policyutveckling inom välfärd, arbetsmarknad och demokratifrågor som har varit särskilt intressanta under mina studier. Samtidigt var Arena Idés fokus på arbetstagarnas perspektiv och progressiva inriktning viktig för mig och lockade mig till att söka. 

En del av din tid ska du lägga på den bostadspolitiska tankesmedjan Bostad 2030 som också är en del av Arenagruppen. Varför tycker du bostadsfrågor är särskilt viktiga?

Bostadspolitiken är en typisk fråga där vi nu ser de förödande konsekvenserna av det marknadsexperiment som präglat frågan sedan 90-talet. Unga har inte råd att flytta hemifrån, företag renoverar hyresrätter så att folk inte har råd att bo kvar och vi har politiska vindar som kräver ytterligare marknadisering genom marknadshyra. Jag tror att bostadspolitiken behöver bli en central fråga för välfärdsstaten igen och jag hoppas att få utveckla detta och lära mig mer om bostadspolitik under praktiken.

 

Rebecca Svarvar

Vem är du? 

Jag heter Rebecca Svarvar och läser sista terminen på det statsvetenskapliga kandidatprogrammet med inriktning krishantering och säkerhet vid Försvarshögskolan. Sedan tidigare har jag även en kandidatexamen i historia från Södertörns högskola där jag också läst genusvetenskap. Vid sidan av studierna arbetar jag på Akademibokhandeln.  

Varför sökte du dig till Arena Idé?

Framförallt lockades jag av Arena Idés bredd, både gällande fokusområden, perspektiv och konkreta arbetsuppgifter. Specifikt är jag intresserad av rapportskrivande och utredningsarbete då det är något jag vill arbeta med i framtiden. 

Nu har du praktiserat i tre veckor. Vad tycker du hittills?

Att ena dagen få göra research om migrationspolitik till att nästa dag assistera vid seminarium om opioidkrisen är både roligt och utvecklande. För mig som fokuserat mycket på säkerhetsfrågor i mina studier är det lärorikt att byta arena och öka mina kunskaper om både välfärds- och arbetsmarknadsfrågor, men också se hur allt hänger ihop. Det är dessutom givande att se hur en tankesmedja arbetar opinionsbildande och själv få vara med och producera material som kan påverka samhällsdebatten. 

 

Kategorier:
Okategoriserade