Filmade seminarier

Hur påverkas välfärdens anställda av ständiga effektiviseringar? | 4 juli 2019

Medverkande:
Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé
Åsa Plesner, Tankesmedjan Balans, författare till boken ”De effektiva” tillsammans med Marcus Larsson
Jenny Wibacke, ordförande för Ledarna inom Vård och Omsorg


Vad kan vi lära av Wiens bostadspolitik?| 5 juli 2019

Medverkande:
Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé
Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke


Hoten mot demokratin i Europa | 5 juli 2019

Medverkande:
Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé
Marie Demker, professor i statsvetenskap, dekan, Göteborgs universitet
Sverker Gustavsson, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet


Hyrsjuksköterskor och offentliga upphandlingar i vården | 4 juli 2019

Medverkande:
Johan Enfeldt, rapportförfattare och tidigare liberal regionpolitiker
Torie Palm Ernsäter, leg.sjuksköterska, sakkunnig i kvalitet- och vårdutveckling, Svensk sjuksköterskeförening
Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé


EU och klimatet | 4 juli 2019

Medverkande:
Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé
Magnus Nilsson, miljökonsult, rapportförfattare
Caroline Westblom, klimatsakkunnig, Naturskyddsföreningen
Marlene Burwick (S), ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott


Arbetskraftsinvandringen till Sverige – schyssta villkor istället för kompetensutvisningar | 4 juli 2019

Medverkande:
Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé
Petter Gustafsson, Handelsanställdas förbund
Matthew Kriteman, Diversify Foundation
Rafiqul Islam, Work Permit Holders Association (Föreningen för arbetstillståndstagare)


Hur är det ställt med Kina? | 19 juni 2019

Klicka här för att se seminariet på SVT Forum

I seminariet diskuteras bland annat Kinas roll som stormakt, Kinas roll för miljön och fängslandet av utländska medborgare.

Medverkande:
Peter Dahlin, människorättsaktivist.
Kristina Sandklef, ekonom med bakgrund bland annat på Ericson och som analytiker på Försvarsmakten.
Ola Wong, kulturredaktör på Kvartal och Kinakännare

Moderator:
Håkan A. Bengtsson, vd Arenagruppen


Vad säger européer om migration i sociala medier? | 12 juni 2019

Om studien ”Migration Narratives in Europe – A Social Media Intelligence Study”.

Medverkande:
Kata Füge, analytiker av sociala medier på Bakamo.Social
Lisa Pelling, utredningschef på tankesmedjan Arena Idé
Therese Lindström, chef för Fores program Migration och integration
Widar Andersson, politisk redaktör för Folkbladet

Moderator:
Maja Dahl, programledare podden Människor & Migration


Politikerutfrågning – 6 dagar kvar till valet | 20 maj 2019


EU-kommissionen i Sverige bjöd tillsammans med tankesmedjorna Arena Idé, Fores och Timbro in till en utfrågning av de politiska partierna.

Partierna representerades av Jakop Dalunde (MP), Fredrick Federley (C), Heléne Fritzon (S), Said Abdu (L), Yusuf Aydin (KD), Soraya Post (FI), Tomas Tobé (M), Rikard Warlenius (V) och Charlie Weimers (SD). Moderatorer: Lisa Pelling från Arena Idé, Mattias Goldmann från Fores, Emanuel Örtengren från Timbro och Katarina Areskoug Mascarenhas från EU-kommissionen.


Bostadsministern – Vad händer nu? | 14 maj 2019

Om bostadspolitikens väg framåt. Vilka problem har vi, och vad bör göras?

Medverkande:
Per Bolund, finansmarknads- och bostadsminister (MP)
Jakob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson (KD)
Sandro Scocco, utredningschef, Bostad 2030
Anna Heide, affärsutvecklingschef, Trianon

Moderator: Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé


Vad kan vi göra åt skolmarknaden? | 14 maj 2019

Om rapporten Systemskiftet – när skolan gick från gemensam till privat, där Sten Svensson granskat de två största skolreformerna i modern tid: marknadiseringen och kommunaliseringen, som båda genomfördes på 1990-talet.

SVT Forum cirka 3 timmar och 7 minuter in i programmet: Klicka här

Medverkande:
Anna Ekström, utbildningsminister (S) och tidigare GD för Skolverket
Sten Svensson, oberoende skolexpert och f.d. chefredaktör för Lärarnas tidning
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Lärarförbundet

Moderator: German Bender, programchef Arena Idé


Tre nya metoder för jämställda löner | 10 maj 2019

Nya verktyg för att åstadkomma jämställda löner testas inom EU. Kan några av dem fungera i Sverige?

Medverkande:
Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap, Göteborgs universitet
Eberhard Stüber, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef Kommunal
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen
Maria Elinder, förhandlare för IT&Telekomföretagen samt Innovationsföretagen inom Almega

Moderator: German Bender, programchef för arbetsmarknad på Arena Idé


Vad gör SD i Europaparlamentet? | 10 maj 2019

Om rapporten När de tror att ingen ser och det kommande Europaparlamentsvalet.

Medverkande:
Susanna Kierkegaard, rapportförfattare och frilansskribent
Daniel Vergara, reporter på Expo
Hans Linde, förbundsordförande för RFSU
Magnus Falk, internationell sekreterare för Transportarbetarförbundet
Ylva Nilsson, journalist och ledamot i Sieps insynsråd

Moderator: Anna Inez Bergman, praktikant på Arena Idé


Hur mår arbetslivet i Europa? | 7 maj 2019

Forskningsinstitutet European Trade Union Institute (ETUI) om sin stora årliga arbetsmarknadsrapport Benchmarking Working Europe 2019. ETUI:s utredningschef dr Maria Jepsen presenterar rapporten.

Medverkande:
Maria Jepsen, Director of the research department ETUI

Moderator: German Bender, programchef för arbetsmarknad på Arena Idé


EU, Sverige och klimatet | 6 maj 2019

Magnus Nilsson har skrivit rapporten EU, Sverige och klimatet – en guide för politiker och andra till EU:s nya klimatpolitik som sammanfattar och analyserar effekterna av den översyn av EU:s klimatpolitik som avslutats.

Medverkande: 

Magnus Nilsson, oberoende miljökonsult, forskare och debattör i klimat- och miljöfrågor och driver Klimat- och naturvårdsbloggen
Beatrice Rindevall, redaktör på Supermiljöbloggen
Björn Carlén, Konjunkturinstitutet

Moderator: Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé


Hyrpersonal i vården | 26 april 2019

Alldeles för lite fokus har lagts på hur det faktiskt går till när hyrpersonal upphandlas, och vad som krävs för att landstingen och regionerna ska kunna ta tillbaka kontrollen över personalförsörjningen. Hur bryter vi beroendet av hyrpersonal?

Medverkande: 

Johan Enfeldt, författare till rapporten Hyrsjuksköterskor i vården – hur det gick till när politikerna tappade kontrollen och hur beroendet av hyrsjuksköterskor kan brytas. Tidigare liberal regionpolitiker med en 23-årig politisk karriär, bland annat som ledamot i Vårdstyrelsen samt som ersättare i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Region Uppsala
Ragnhild Karlsson, vice ordförande för Vårdförbundet och legitimerad sjuksköterska.
Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR
Carl Nettelblad, vice gruppledare för Liberalerna i Region Uppsala

Moderator: Lisa Pelling utredningschef på Arena Idé


Rörelsejuridik: Brottmålsprocessen | 11 april 2019


Speglar domen alltid rättvisan? Åklagaren Hanna Cardell föreläser om brottmålsprocessen utifrån ett rättighetsperspektiv och går igenom viktiga principer att känna till i en brottmålsprocess.

Medverkande: 

Hanna Cardell arbetar som kammaråklagare på Södertörns åklagarkammare. Hon har arbetat som åklagare i snart 5 år och har arbetat med bland annat sexualbrott, brott i nära relation, brott mot barn med mera.


Att skydda demokratin i Europa | 9 april 2019

På senare tid har EU:s institutioner visat en ökad vilja att försöka stärka demokratins fundament, som skyddet för yttrandefriheten, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Det finns ett ökande stöd bland EU:s medlemsstater för att EU ska ingripa när demokratiska värderingar hotas. Men hittills har de verktyg som använts visats sig vara otillräckliga.

Medverkande:
Juliane Schulte, expert knuten till Friedrich Ebert Stiftungs avdelning för Central- och Östeuropa
Anna Rogalska Hedlund, jurist specialiserad på mänskliga rättigheter, Swedish Institute for European Policy Studies (Sieps)
Maja Åberg, Policy Advisor, Amnesty International

Moderator: Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef på Arena Idé


Ödesvalet. Om de högerextrema i EU-parlamentet | 29 mars 2019

En diskussion om boken Ödesvalet och det kommande Europaparlamentsvalet.

Medverkande:

Lars Jederlund, författare till boken Ödesvalet.
Annika Ström Melin, författare och frilansskribent.
Susanna Kierkegaard, frilansskribent, tidigare ledarskribent på Aftonbladet och har arbetat för Socialdemokraterna i EU-parlamentet

Moderator: Lisa Pelling, Arena Idé


Rörelsejuridik: Hur mycket våld får polisen egentligen använda? | 28 mars 2019

När får en polis gripa dig?
Vad kan du göra när polisen överträder sin behörighet?

Medverkande:

Deniz Ünal är jurist och arbetar på Advokatfirman Defens. Deniz Ünal skrev sitt examensarbete om brottsförebyggande tvångsmedel och han är intresserad av frågor om polisens befogenheter och vilka rättigheter man har om man blir föremål för en åtgärd från polisen.


Rörelsejuridik: Rätten till en fristad | 21 mars 2019

Om rätten att söka asyl och de tillfälliga asyllagarna som har införts i Sverige.

Medverkande:

Louise Dane, doktorand i migrations- och barnrätt vid Stockholms universitet.


Hur kan skattesystemet reformeras? | 12 februari 2019

I skriften Hur kan skattesystemet reformeras? som Arena Idé ger ut i samarbete med Kommunal kommer forskare och utredare göra inspel om vilka principer som bör styra nästa skattereform. Även chefsekonomer och skatteexperter från såväl Kommunal och LO som TCO och Saco bidrar med sina perspektiv.

Medverkande:
Tobias Baudin, ordförande Kommunal
Eva Nordmark, ordförande TCO
Göran Arrius, ordförande Saco
Martin Eriksson, forskare i ekonomisk historia vid Umeå universitet
Åsa Gunnarsson, professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet
Anna Dahlberg, politisk redaktör på Expressen, och Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, kommenterar.


Wienmodellen – inspiration till en ny bostadspolitik | 5 februari 2019

Välkommen på seminarium om Wiens framgångsrika bostadspolitik – vad kan Sverige lära?

Medverkande: 

Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé. Rapportförfattare till Wienmodellen – inspiration till en ny social bostadspolitik. Hon är doktor i statsvetenskap och har bott i Wien i många år
Johannes Tovatt, arkitekt och stadsplanerare, presenterar den nya stadsdelen Seestadt Aspern i Wien
Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen, Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke Sverige AB, och Staffan Schartner, ordförande för Föreningen för byggemenskaper som bland annat inspireras av Wiens modell med kooperativa, icke-vinstdrivna byggföretag

Moderator: María-Elsa Salvo, kommunikationsstrateg för Arena Opinion samt biträdande projektledare för Bostad 2030

Arrangörer: Arena Idé och Bostad 2030


Det är dags att tala om bostadsojämlikhet! | 31 januari 2019

Sverige har mer än bostadsbrist: bostadsojämlikhet och bostadsnöd råder, och vi har fått ett bostadsprekariat.

Medverkande:

Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad vid Institutionen för urbana studier, Malmö universitet. Hennes forskning handlar om intersektionella perspektiv på offentliga rum, stadsutveckling, planeringsstrategier och bostadsojämlikhet. Hennes bok heter Bostadsojämlikhet – Röster om bostadsnöden
Stina Persson Helleday, manusförfattare, blev vräkt av hyresvärden och tog striden i tingsrätten
Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, som driver bostadsfrågor och arbetar för arbetar för att alla hyresgäster ska bo bra
Ragnar Bengtsson, nationalekonom och författare till rapporten Har vi råd att bo här?

Moderator: María-Elsa Salvo, kommunikationsstrateg för Arena Opinion samt biträdande projektledare för Bostad 2030

Arrangörer: Arena Idé och Bostad2030


Skolsegregationen i Sverige | 8 november 2018

Skolsegregationen har fått fäste i kommuner runt om i landet. Rapportförfattarna German Bender och Per Kornhall presenterar sina resultat och en expertpanel diskuterar hur skolsegregationen kan brytas. Rapporten heter Ett söndrat land – Skolval och segregation i Sverige.

Medverkande:
Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund
Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och skolforskare
Boel Godner (S), ordförande för kommunstyrelsen i Södertälje
Per Kornhall, rapportförfattare, fil.dr, oberoende skolexpert, medlem av The European Education and Training Expert Panel och f.d. ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens skolkommitté

Moderator: German Bender, rapportförfattare och programchef för arbetsmarknad på Arena Idé, där han även ansvarar för utbildningspolitiska frågor


Kan USA:s vänster ta tillbaka makten från Trump? | 2 oktober 2018

Om boken Vänstern i USA (Lind & CO) av Karin Henriksson själv. Därefter följer ett samtal mellan författaren och två gäster med expertis inom bland annat amerikansk politik och progressiva rörelser.

Medverkande: 

Karin Henriksson, författare och journalist bosatt i Washington DC sedan tre decennier tillbaka, rapporterar i bland annat Svenska Dagbladet och Sveriges Radio. Har tidigare gett ut flera böcker om USA och dess politiska förhållanden, bland andra Trump – miljarderna, medierna och makten (2017) och Reagan – en kontroversiell ikon (2015)
Inger Arenander, politisk reporter på Sveriges Radio i över trettio år, bland annat som Washington-korrespondent. Medverkar även i USA-podden
Per Wirtén, journalist och författare till ett flertal böcker med fokus på bland annat progressiv politik, folkrörelser och andra samhällsfrågor

Samtalsledare: German Bender, programchef Arena Idé.


Vart tog kulturfrågorna vägen i valrörelsen? | 6 september 2018

Vilken roll spelar egentligen kulturpolitiken? Hur påverkar den våra liv? Omdefinierar SD kulturpolitiken? Vilka nya och gamla ideologiska konflikter finns där?

Medverkande:
America Vera-Zavala, dramatiker och författare
Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
Svante Weyler, förläggare och författare
Jenny Lindahl, chef Arena Opinion

Moderator: Håkan A Bengtsson, vd Arenagruppen


När sjukvården blev en marknad – effekter och alternativ | 28 augusti 2018

Göran Dahlgren presenterar sin bok När sjukvården blev en marknad – effekter och alternativ. Boken beskriver både effekter av vårdens marknadsorientering och konkreta förslag för en bättre och mer jämlik vård. Kvällen avslutas med en utfrågning av politiker från Kristdemokraterna och Socialdemokraterna.

Medverkande:

Göran Dahlgren, författare och gästprofessor vid University of Liverpool i England. Tidigare bl.a. chef för sjukvårdsenheten vid Socialdepartementet
Samuel Klippfalk, kandidat till landstingsfullmäktige i Stockholms län, kommunalråd (KD) i Solna med ansvar för bl.a. äldreomsorg
Dag Larsson, oppositionslandstingsråd (S), hälso- och sjukvårdsfrågor, Stockholms läns landsting

Moderator: Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé

Arrangörer: Arena Idé, Gemensam Välfärd, S-föreningen Bättre och jämlik hälsa, ABF Stockholm. När sjukvården blev en marknad ges ut av Arena Idé och nätverket Gemensam Välfärd på Premiss förlag.


Hur ser partierna på arbetsrätt och löner – och vilken politik väntar efter valet? | 28 augusti 2018

På detta lunchseminarium presenterar tankesmedjan Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport på 140-sidor där vi granskat riksdagspartiernas jobbpolitik och analyserat vad en allianstung regering skulle innebära för viktiga arbetsmarknadsfrågor.

Medverkande:
Mats Wingborg, journalist, utredare och rapportförfattare
Anna Danielsson Öberg, journalist och författare till flera böcker om arbetsmarknadsfrågor och lönebildning
Dan Holke, vd och chefsjurist LO-TCO Rättsskydd

Moderator: German Bender, programchef arbetsmarknad Arena Idé


Den farliga mångfalden | 23 augusti 2018

Sverigedemokraternas negativa syn på invandring är allmänt känd. Mindre uppmärksammad är partiets allmänna samhälls- och människosyn. Denna analyseras av Håkan Holmberg i skriften Den farliga mångfalden. 

Medverkande:
Håkan Holmberg, historiker, journalist och tidigare folkpartistisk politiker
Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé
Daniel Färm, chef för tankesmedjan Tiden

Moderator: Håkan A. Bengtsson, vd för Arenagruppen.


Antifeministerna | 15 augusti 2018

Lanseringsseminarium av rapporten Antifeministerna – Sverigedemokraterna och jämställdheten skriven av journalisten Anna-Lena Lodenius.

Medverkande: 

Anna-Lena Lodenius, journalist och författare med lång erfarenhet av att granska extremnationalistiska rörelser för både tidningar och tv.
Gulan Avci, integrationspolitisk talesperson för Liberalerna.
Ov Cristian Norocel, Marie Curie-forskare vid Université Libre de Bruxelles, Forskar om högerpopulistiska partier och högerextrema miljöer ur ett jämförande perspektiv som beaktar samspelet mellan genus, klass och etnicitet
Linn Svansbo, medlemsutvecklare på Fackförbundet Byggnads och ordförande i Maktsalongen

Moderator: María-Elsa Salvo, Arena Opinion


Kompetenspyramiden – Fler som jobbar ska kunna studera | 18 juni 2018

Seminarium om rapporten Kompetenspyramiden – Fler som jobbar ska kunna studera.

Medverkande:

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister
Roger Mörtvik, författare till rapporten och statlig utredare. Tidigare statssekreterare på utbildningsdepartementet och samhällspolitisk chef på TCO
German Bender, programchef Arena Idé och rapportförfattare
Jessica Polfjärd (M), vice ordf i riksdagens arbetsmarknadsutskott och arbetsmarknadspolitisk talesperson
Niklas Hjert, förhandlingschef Unionen
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO
Amelie von Zweigbergk, chef industriell utveckling Teknikföretagen

Moderator: Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé