”Fack och arbetsgivare måste ta ansvar för de nyanlända” | Lisa Pelling skriver på DN Debatt

Med anledning av att Sveriges nya tillfälliga asyllag trädde i kraft skrev Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling, en att göra-lista till fackförbunden och arbetsgivare på DN Debatt. Den tillfälliga lagen innebär en kraftig begränsning av möjligheten till familjeåterförening. Pelling lyfter i sin artikel hur möjligheten till att till familjeåterförening i lagen knutits till arbete vilket ställer större krav på arbetsmarknadens parter. Läs artikeln här.