Allmänt

Välkomna praktikanter!

Elvira Liljeröd och Alexander Fenwick praktiserar hos oss på Arena Idé under höstterminen 2021. Vi bad dem presentera sig och frågade vad det var som fick dem att söka praktikplats på Arena Idé, samt ge en liten lägesrapport en månad in i praktiken.

Tre progressiva stjärnor

Välkomna, praktikanter! Hanna Lyth, Zerde Sterya Celik och Linn Brolin praktiserar på distans hos oss på Arena Idé under vårterminen 2021. Vi bad dem presentera sig. Hanna Lyth Hej! Jag heter Hanna Lyth och pluggar min sista termin på samhällsvetarprogrammet vid Uppsala universitet där jag inriktat mig på sociologi. I min c-uppsats jämförde jag, genom […]

Fler videor

Pandemin: en fara för demokratin? | 30 mars 2021 Med Anita Goldman, författare, Staffan Lindberg, professor i statsvetenskap, och Carl Tham. Ekocid och rättvis omställning | 26 mars 2021 Med Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete, Susanna Gideonsson, LO:s ordförande, Pella Thiel, ordförande för End Ecocide Sweden, och Lisa Pelling, chef för Arena Idé. […]

Budget ur balans

Budget ur balans – en granskning av äldreomsorgens ekonomi och arbetsmiljö © Åsa Plesner och Arena Idé, Stockholm, mars 2020 Innehållsförteckning Inledning Nyckelbegrepp Förr, nu och framöver: äldreomsorgen i Sverige Första vågen: kvarboendeprincipen och hemmafruarna Andra vågen: Ädelreformen och stigande arbetsbelastning Nuläget Välfärdens framtida finansiering Sammanfattning Syfte Äldreomsorgens ekonomiska förutsättningar 2020 Hur stort är sparbehovet? […]

Facklig höst i Europa

Tuffa utmaningar från höger och färre medlemmar © Arena Idé, Stockholm, 2020 Författare: Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg Anna Danielsson Öberg har varit arbetsmarknadsreporter i mer än 30 år, varav 16 år på Svenska Dagbladet. Sedan 2006 är hon frilansjournalist. Hon har skrivit ett flertal böcker. Tommy Öberg har arbetat som arbetsmarknadsreporter i ett […]

”Det handlar om makten över arbetets innehåll”

Under ett år, med start i augusti, kommer Handelsanställdas förbund och Arena Idé att samarbeta i ett projekt med arbetsnamnet Arbetets mening. David Eklind Kloo kommer att vara projektledare och arbeta på Arena Idé. Vi ställde tre frågor till David. Vad handlar det här projektet om? – Det handlar om makten över arbetets innehåll. Genom den […]

Inte ett parti som andra – vi granskar SDs sjukvårdspolitik

Sjukvården är en av väljarnas viktigaste frågor inför valet den 9 september 2018. I maj 2017 deklarerade Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson att SD ska “bli vårdpartiet i Sverige”. Den här rapporten granskar Sverigedemokraternas sjukvårdspolitik, vad den innebär i praktiken för människor som har behov av vård och för de människor som arbetar inom vården. Rapporten bygger på […]

Sammanställning fakta om invandringens kostnader

Aftonbladet ledare, Anders Lindberg, skriver om en rapport som kommer på torsdag från ESO, Expertgruppen för studier av offentlig ekonomi,om flyktingars kostnader för Sverige. Sandro Scocco, chefekonom på Arena Idé kommenterar metoden och slutsatserna i artikeln. Nu finns ett specialavsnitt av Pengar & politik uppe, där Sandro förklarar problemen med rapporten. Lyssna här: Nu finns […]

Helena Eitrem blir ny kommunikatör på Arena Idé

– Det ska bli fantastiskt kul att arbeta med dessa skarpa hjärnor och idéer, säger Helena Eitrem. Helena Eitrem har en lång erfarenhet av att kommunicera kring samhälls- och demokratifrågor. Hon kommer senast från en tjänst som PR-ansvarig för sakprosa på Natur och Kultur. – Vi är så stolta över att Helena vill börja jobba […]

Nyanländas röster

Undersökningen Invandrarindex har under hösten 2017 genomförts i ett representativt urval av 30 svenska kommuner under Sfi- och gymnasielektioner. 2500 vuxna och 1400 ungdomar har svarat. Detta gör Invandrarindex till den mest omfattande och ambitiösa undersökningen kring nyanländas villkor, drömmar och ambitioner som har gjorts i Sverige. Den 26 januari arrangerade Arena Idé tillsammans med Invandrarindex konferensen […]

Betyg – ett kvitto på kvalitet?

Betyg ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande. Likvärdig betygssättning betyder att elevers kunskaper bedöms på samma sätt oavsett vilken klass eller skola eleven går i. När Skolverket utvärderade betygssystemet 2016 ansåg många lärare att det är svårt att uppnå en likvärdig betygssättning, nationellt, inom kommunen men också i den egna skolan. […]

Pensionsgamarna festar upp dina pengar | Gäst Joel Dahlberg, SvD

Nytt avsnitt av Pengar & Politik, med Joel Dahlberg, journalisten och författaren som gjorde SvD:s gräv om Allra och skandalen i premiepensionsfonden. Det får vi veta mer om, och även om hur hela systemet är uppbyggt och varför det inte är särskilt bra. Sandro Scocco räknar ut att om vi inte hade det här dyra […]

Är en annan ekonomisk politik i Europa möjlig? | Lyssna på seminariet

Den 15 februari arrangerade Arena Idé och ABF Stockholm seminariet Är en annan ekonomisk politik i Europa möjligt? Ett seminarium där Lars Anell, Maja Fjaestad och Sandro Scocco diskuterade om Europas ekonomiska kris, Brexit och framtida tillväxtmöjligheter. Nu kan du lyssna på inspelning från seminariet. Seminariet utgick ifrån Lars Anells rapport ”En väg mot tillväxt och ökad
sysselsättning i Europa”. Rapporten diskuterar och […]

Kärleksinvandring – hur bevisar du din relation? | Nytt avsnitt

Vad händer om du blir kär i någon som inte bor i Sverige? Människor & Migration går igenom vilka krav som ställs på par som vill leva tillsammans i Sverige. Vi lever i en alltmer globaliserad värld, vilket gör att fler och fler blir kär i en person en från ett annat land. Samtidigt har […]

Arbetsmiljöprojektet (AML 40 år) – Rapport

Bakgrund Arbetsmiljölagen, AML, fyller 40 år 2017. Den antogs av Sveriges riksdag 1977, vilket innebär att problembeskrivningar, utredningsunderlag, forskning, med mera som låg till grund för lagen, är ännu äldre. Samhället, arbetsmarknaden och arbetslivet har radikalt förändrats sedan 1970-talet. Lagen har i och för sig ändrats och kompletterats vid ett flertal tillfällen efter 1977. Trots […]

Vinster i välfärden. Gäst: Elin Sundberg | Nytt avsnitt av Pengar & politik

Är välfärdsutredningens förslag om begränsning av vinstuttag i välfärdsföretagen ett slag mot hela marknadsekonomin, eller är det inte ens särskilt radikalt? Avsnitt 52 av Pengar & Politik, reder ut vad som står i välfärdsutredningen och den politiskt stora frågan om vinster i välfärden. Vi har med Elin Sundberg, jurist och utredningssekreterare för välfärdsutredningen, som berättar […]

OLOV ÖSTENSSON: Arbetsmiljölagen som arbetsverktyg vid LO-TCO Rättsskydd

Referat från ett föredrag som hölls inom ramen för en seminarieserie inför att arbetsmiljölagen fyllde 40 år, som Arena idé anordnande 2016 tillsammans med sju fackförbund. Bakgrund LO-TCO Rättsskydd AB är fackets egen juridiska byrå som ägs av LO och TCO. Det finns två enheter, försäkringsrättsenheten och arbetsrättsenheten med sammanlagt cirka 50 anställda. Byrån är […]

MARIA STEINBERG: Arbetsmiljölagen 40 år – några reflektioner

Referat från ett föredrag som hölls inom ramen för en seminarieserie inför att arbetsmiljölagen fyllde 40 år, som Arena idé anordnande 2016 tillsammans med sju fackförbund. Utvecklingen 1889-1979 Den första lagregleringen av arbetsmiljö i Sverige är yrkesfarelagen som tillkom år 1889. Yrkesfarelagen var en förebyggande industrilag. I samband med införandet av yrkesfarelagen tillsattes myndigheten Yrkesinspektionen […]

ANNIKA HÄRENSTAM: Arbetsmiljö – ett könsblint system?

Referat från ett föredrag som hölls inom ramen för en seminarieserie inför att arbetsmiljölagen fyllde 40 år, som Arena idé anordnande 2016 tillsammans med sju fackförbund. Organisationens betydelse för arbetsmiljön Vi vet numera en hel del om sambanden mellan en viss typ av arbetsmiljö och människors hälsa. Forskningen har varit inriktad på att studera olika […]

MARIANNE TÖRNER: Hur blir vi av med arbetsolyckorna? Om säkerhetskultur och organisationsklimat

Referat från ett föredrag som hölls inom ramen för en seminarieserie inför att arbetsmiljölagen fyllde 40 år, som Arena idé anordnande 2016 tillsammans med sju fackförbund. Trovärdigt med en nollvision avseende olyckor, eller är olyckor ofrånkomliga? Ibland framförs synpunkten att olyckor på arbetsplatsen är ofrånkomliga. En nollvision för olyckor är då orealistisk, och vi måste […]

MAGNUS SVERKE: Kvinnors och mäns psykosociala arbetsmiljö

Referat från ett föredrag som hölls inom ramen för en seminarieserie inför att arbetsmiljölagen fyllde 40 år, som Arena idé anordnande 2016 tillsammans med sju fackförbund. (Ej slutgiltig version) Det finns ett väletablerat samband mellan arbetsförhållanden och vår hälsa. Man vet också att den psykiska ohälsan är större hos kvinnor än hos män, och att […]

ULRIK LIDWALL: Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar – utveckling och orsaker

Referat från ett föredrag som hölls inom ramen för en seminarieserie inför att arbetsmiljölagen fyllde 40 år, som Arena idé anordnande 2016 tillsammans med sju fackförbund. Det finns några vanliga missuppfattningar kring psykiska sjukdomar. En missuppfattning är att psykisk sjukdom skulle vara mer accepterat idag än vad det var tidigare. Inom läkarvetenskapen och hos de […]

EVA VINGÅRD: Arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning

Referat från ett föredrag som hölls inom ramen för en seminarieserie inför att arbetsmiljölagen fyllde 40 år, som Arena idé anordnande 2016 tillsammans med sju fackförbund. Kort om begreppen arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning Arbete kan se ut på många olika sätt, och hur vi upplever arbetet beror på vilka vi är samt olika faktorer […]

”Kraftfulla satsningar krävs mot ohälsan i arbetslivet” | Projektet AML40år skriver på DN Debatt

Under 2016 arrangerade projektet Arbetsmiljölagen 40 år seminarium för att belysa olika arbetsmiljöperspektiv dels ur en forskningssynpunkt, dels ur facklig synpunkt. Den bild av arbetsmiljön på våra arbetsplatser som forskare och experter lyfts under seminarierna är dyster. Andelen sjukskrivna av arbetsrelaterade orsaker har växt kraftigt de senaste åren. Tillsammans går samarbetsparterna bakom projektet med en debattartikel på DN Debatt och […]

Lyssnarfrågespecial | Nytt avsnitt av Pengar & politik

Sista Pengar & politik för året är ett specialavsnitt med lyssnarfrågor. Jenny Lindahl har samlat ihop frågor från mail och sociala medier till Sandro Scocco. I detta avsnitt avhandlas bland annat: - Likheten mellan dagens politiska läge och medeltidens - Människans natur, är det ojämlikhet eller jämlikhet en anomali historiskt? - Kan kapitalismen överleva sig själv, […]

Jakten på papperslösa | Nytt avsnitt

Vilka rättigheter har en person som lever papperslöst i Sverige idag och vilka konsekvenser får den senaste tidens politiska utspel? I det här avsnittet av Människor & Migration pratar asylrättsadvokaten Ignacio Vita och statsvetaren Lisa Pelling om papperslöshet och höstens utspel mot papperslösa. I slutet av september gick justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman […]

Ökad sysselsättning i Europa och socialförsäkringar för alla | Två nya rapporter i Ny tid-serien

I rapportserien Ny Tid lyfter Arena Idé rapporter som syftar till att befrämja en radikal och progressiv idéutveckling inom olika politikområden. Nu släpps två nya rapporter för nedladdning och läsning. Tillbaka till socialförsäkringar för alla I rapporten Tillbaka till socialförsäkringar för alla diskuterar Anna Hedborg hur täckningsgraden i de allmänna socialförsäkringarna utvecklats sedan mitten av 1990-talet, samt de olika typer av […]

Årskrönika 2016. Gäst Viktor Barth-Kron | Nytt avsnitt av Pengar & politik

Intressanta trender från 2016: vilken sorts populism har vi sett, och vilken borde vi få se? Hur påverkas vi av post truth politics och var 2016 ett steg på vägen i att dödförklara demokratin? Nja, där kanske det rådde oenighet ändå. Pengar & Politik avsnitt 50 berör bland annat Brexit, TTIP, Trump, Ungern, Turkiet och den här “debatten” alla pratar om. […]

Var ska nyanlända bo? | Nytt avsnitt av Människor & Migration

Förra året sökte 162 877 asyl i Sverige och fram till oktober i år har 24 719 person sökt asyl. Var ska dessa människor bo och hur ska deras boende se ut? Människor & Migration tar sig an bostadssituationen för nyanlända. I det här avsnittet av Människor & Migration gästas podden av Johan Engström, bostadspolitisk […]