Chefsekonomens lästips 11

Påven och kommunismen.

Debatten kring vart världen är på väg fortsätter. Nu kommer en referens som jag aldrig trodde skulle dyka upp i detta sammanhang, en Apostolic Exhortation av påven (här). I denna konstaterar påven, “today we also have to say ’thou shalt not’ to an economy of exclusion and inequality. Such an economy kills.”. Han konstaterar vidare; ”No to an economy of exclusion, No to the new idolatry of money, No to a financial system which rules rather than serves, No to the inequality which spawns violence.”. Detta ledde till att påven anklagades för att vara kommunist. I ljuset av detta vill jag försäkra läsarna om att jag, trots att jag citerar påven, inte heller är kommunist. Som illustration till påvens Apostolic Exhortation fungerar Branko Milanovic diagram (här) över den globala inkomstfördelningen utmärkt. Diagrammet visar tydligt hur västvärldens arbetarklass sedan 80-talet haft en mycket dålig inkomstutveckling, delvis till och med negativ, vilket jag skrev om i SvD (här). Hur ska vi kunna ändra detta? IFAU publicerade nyligen en rapport (här) där de konstaterade att utbildning minskar den politiska ojämlikheten. En jämnare och högre utbildningsnivå gynnar också ekonomisk jämlikhet och tillväxt. I det perspektivet är den svenska skolans misslyckande att leva upp till skollagen i form av en likvärdig och kompensatorisk skola ett av dagens absolut allvarligaste samhällsproblem.
hämta

Sandro Scocco, Chefsekonom Arena Idé

______________________________________________________________________________

Apostolic Exhortation
I en offentlig kommuniké från katolska kyrkan uttalar sig påven om den ekonomiska krisen. Påven tar ställning i en rad ekonomiska frågor, inte minst fördelningsfrågor. Han tar kraftig ställning mot de ökande ekonomiska klyftorna och den finansiella sektorns växande makt.
Påve Franciskus

De förtvivlades dal
Paul Krugman utser Branko Milanovic diagram över den globala inkomstutvecklingen till årets diagram. Den visar på vad han kallar ”The valley of despond”, en väldigt svag inkomstutveckling för vad som är västvärldens arbetarklass, till och med bitvis negativ, över perioden 1988-2008.
Paul Krugman

Parisattentatet speglar en ny samhällssyn
Den mycket välkände sociologen Zygmunt Bauman menar att attentatet på Charlie Hebdo för det första speglar allmänhetens allt starkare känsla att den offentliga makten flyttat från politiker till media och opinionsbildning. För det andra speglar det en avinstitutionalisering av människors livsvillkor till förmån för en individualisering och privatisering av samhällsproblemen. Bauman Lyfter även att radikaliseringen pågår både hos extrema muslimer och inom den etablerade politiken i spåren av ökad ojämlikhet.
Zygmunt Bauman

Stagnerade löner tyder på dold arbetslöshet
Minskad öppen arbetslöshet men stagnerade löner. Ekonomin repar sig i USA och arbetslöshetssiffrorna närmar sig full sysselsättning, men stagnerade eller sänkta reallöner är verkligheten för löntagare på alla utbildningsnivåer. Höjda minimilöner kan lösa upp läget.
Elise Gould

Ojämlikheten vrider samhället ur händerna på löntagarna
Ojämlikheten har lett till minskad social rörlighet, minskad demokratisk representativitet, en kanal som leder tillväxten från löntagarna till ägarna och bidragit till ekonomins schamponeringscykel ”bubbla, spräck, repetera”. Lösningarna stavas full sysselsättning, kollektivavtal, utbildning, nya regleringar och bättre finanspolitik.
Jared Bernstein

Handelsavtal öppnar för strukturella reformer
Preferential trade agreements (PTA) med EU/USA används av politiska ledare i utvecklingsländer som hävstång för att genomföra reformer som annars möter inhemskt motstånd. Flera länder kan stå på tur, något väst bör ha i åtanke och hålla dörren öppen för handelsavtal med liberalisering och demokratisering som bieffekt.
Leonardo Baccini, Johannes Urpelainen

Ekonomiska chocker sprids genom nischade handelsrelationer
Väldens avancerade ekonomier är allt mer synkroniserade, de senaste 30 åren har korrelationen i tillväxt mer än fördubblats.  Korrelationen drivs av allt mer nischade handelsrelationer med få leverantörer och köpare som stryper produktionen/ efterfrågan vid chocker.
Christoph E. Boehm, Aaron Flaaen, Nitya Pandalai Nayar

Utbildning minskar politisk ojämlikhet
Arbetarbarn som gått en sjuårig grundskola hade en tredjedel lägre sannolikhet än tjänstemannabarn att kandidera för ett politiskt parti under perioden 1991–2010. Motsvarande skillnad bland dem som gått i den nya nioåriga grundskolan var mindre än en fjärdedel.
Lindgren, Oskarsson, Dawes

Fler lästips hittar du här