Chefsekonomens lästips

Chefsekonomens lästips 17

Angus Deaton konstaterar att dödstalen för medelålders vita amerikaner stiger. Det gör de inte för de av USA:s invånare som klassificeras som latinos, afroamerikaner eller någon annan etnisk grupp. Var det inte vita medelålders amerikaner som vann kampen om resurserna? Jo, visst finns det många vinnare i den gruppen, men bland lågutbildade vita medelålders män går det så dåligt att det drar upp dödstalen för hela gruppen. Förklaringen är att självmord, droger och alkohol nu skördar många liv.

Chefsekonomens lästips 16

Ett pris att ta med en nypa salt!

På SvD Brännpunkt skrev Robert Boije och Thomas Ljunglöf, båda från Saco, att höjd statlig skatt inte ökar skatteintäkterna och bara är skadlig symbolpolitik. Att skattehöjningar inte leder till ökade inkomster bygger på den så kallade Laffer-kurvan. Paul Krugman menar att den aldrig varit mainstream bland akademiska forskare, men i Sverige är den populär under det mer prosaiska namnet självfinansieringsgrad.

Chefsekonomens lästips 15

De parasitära elementen

Det finns en klassisk höger-vänster position i hur lågkonjunkturer ska bekämpas. Högern (nyliberaler) förordar traditionellt så kallade utbudsreformer, det vill säga åtgärder som enligt deras förmenade förbättrar ekonomins funktion, medan vänstern

Chefsekonomens lästips 14

Är det teknik eller politik som styr utvecklingen? Debatten om de ökade inkomstskillnaderna fortsätter. Lite förenklat kan man säga att höger föredrar att förklara de senaste 35 årens ökade inkomstspridning med opolitiska förklaringar. Enligt dem beror utvecklingen på ett teknikskifte, skill-biased technology change, som gjort lågutbildades kompetens mindre efterfrågad. Medan de högutbildade firar sörjer de […]

Chefsekonomens lästips 13

Grekland fortsätter att vara en följetong. BBC presenterade en motbild när de plockade upp min artikel från Social Europe “The tale of lazy greeks” i en egen featureartikel “Are stereotypes of lazy Greeks true?” Som vanligt överlever inte stereotyper mötet med fakta. Det kanske också är dags att göra upp med en del andra stereotyper…

Chefsekonomens lästips 12

De stora frågornas tidevarv. De stora frågorna är tillbaka. Det innebär också att de stora lösningarna är tillbaka. I 35 år har vi diskuterat detaljer i det stora samhällssystemet. Det som var målet för systemet togs för givet, nu skulle det bara göras mer effektivt. Det betydde, givet det politiska paradigmet, att systemdelarna skulle fås […]

Chefsekonomens lästips 11

Påven och kommunismen. Debatten kring vart världen är på väg fortsätter. Nu kommer en referens som jag aldrig trodde skulle dyka upp i detta sammanhang, en Apostolic Exhortation av påven (här). I denna konstaterar påven, “today we also have to say ’thou shalt not’ to an economy of exclusion and inequality. Such an economy kills.”. Han […]

Chefsekonomens lästips 10

Chefsekonomens kommentar   Låt extravalet stå mellan sänkt löner eller offensiva satsningar! Hemmavid har vi fullt upp med den politiska krisen och extravalet, men utomlands fortsätter debatten kring tillväxt, arbetslöshet och löner. Det blir allt mer uppenbart att kombinationen åtstramande finanspolitik och expansiv penningpolitik inte klarat att få den globala ekonomin i balans (här). Som […]

Chefsekonomens lästips 9

Chefsekonomens kommentar Debatten kring återhämtningen fortsätter. Med stagnerade löner i USA (här), där arbetslösheten ändå fallit, och noll i löneinflation i Japan – med en arbetslöshet på 3,7 procent – så uppstår naturligtvis frågorna: När blir löneökningar tillräckligt höga för att vara i linje med inflationsmålet? Och när blir tillväxten tillräckligt hög för att pressa […]

CHEFSEKONOMENS LÄSTIPS 8

Kören av forskare och policypersoner som lyfter fram investeringar, högre löner och jämnare inkomstfördelningen som den stora utmaningen för att få en stabil återhämtning ökar ständigt. Nyligen sällade sig även Fed-chefen Janet Yellen till denna kör. Själv lyfte jag frågan året efter finanskrisen i en rapport och pekade på att tillgångsinflationen, orsaken till finanskrisen, delvis drivits av att tillgångsaktiva (läs rika) fått en mycket snabbare inkomstutveckling än tillgångarna vuxit. Läs mer.

Chefsekonomens lästips 7

Inflation utan löneinflation – den sämsta av världar.
Det går trögt i EU och det går trögt i Japan. Det gör att dessa nu jämförs allt oftare. Vad har de då gemensamt? Läs mer i chefsekonomens lästips.

Chefsekonomens lästips 6

Minskad arbetslösersättning leder inte till att arbetslösa kommer i arbete tidigare. Det leder dock till ökat beroende av släktingar, sparade pengar och offentliga insatser. Detta kan få en kedjeeffekt på efterfrågan i områden med stor arbetslöshet. Läs mer.

Chefsekonomens lästips 5

Att förstå skillnaden mellan förändring och nivå förefaller vare ett vanligt mänskligt tillkortakommande. Jag deltog själv i den något löjeväckande debatten kring den svenska ”Tigerekonomin” 2010. Sverige växte med över 6 procent och frågan om Tigerekonomi poppade upp som ett brev på posten. Man kunde dock enkelt konstatera att BNP-nivån i princip legat still sett över tre år. Inte mycket till Tigerekonomi. Nu lyfts Storbritannien fram som ett skyltfönster för åtstramning på grund av den i år förväntade tillväxten på ca 3 procent. Läs mer.

Chefsekonomens lästips 4

När en ekonomgigant som Paul Krugman bevärdigar vårt avlägsna land med lite uppmärksamhet, skapar det både glädje ochirritation. Det uppfattades av många som att Krugman ställde sig på sin gamla kollegas sida. Det är dock bara delvis sant. Det är sant att både Krugman och Svensson argumenterat ihärdigt för en lägre ränta. Svensson har dock med stor frenesi argumenterat för att riksbanksmajoritetens oro över en bostadsbubbla är helt fel, medan Krugman istället menar att det finns en bostadsbubbla och att räntan borde varit högre tidigare, men att nu är det för sent. Läs mer.

Chefsekonomens lästips 3

Forskning visar att äldre arbetare drabbades hårdare av arbetslöshet i samband med 30-talskrisen än yngre arbetare. Forskningen visar även att i stater med starkare skydd för åldersdiskriminering ökade arbetslöshetstiden för äldre arbetare mer än för yngre arbetare. Även om skyddet hjälpt äldre arbetare innan den ekonomiska krisen verkar det alltså inte som att det hjälpt under krisen. Läs mer.

Chefsekonomens lästips 2

Professorn Robert Reich går emot bilden av att arbetare får betalt det de är värda. Det är istället bristen på starka fackföreningar som håller tillbaka lönerna, vilket underförstått leder till att de är underbetalda, och därför kommer inte höjda minimilöner att minska antalet arbetstillfällen. Läs mer.

Chefsekonomens lästips 1

IMF släppte i veckan en rapport med slutsatsen att man inte kan hävda att det finns en korrelation mellan hög skuld och lägre tillväxt. IMF går alltså,om inte helt så delvis, emot Reinharts och Rogoffs tes om en “skuldtröskel” på 90 procent av BNP. För er som inte hinner läsa hela rapporten ger Global Economic Intersection en bra sammanfattning av författarna A. Pescatori, D. Sandri och J. Simons slutsatser. Läs mer.