Äldreomsorg igår, idag och imorgon

Hur har äldreomsorgen förändrats sedan 70-talet? Var allt bättre då? Fanns  det mer resurser? Hur ser det ut idag? Varför har det blivit svårare att få hemtjänst eller plats på särskilt boende? Är det en resursfråga eller beror det på annat? Hur ser det imorgon? Vi lever allt längre – räcker resurserna? De äldre blir fler och de i arbetsför ålder relativt sett färre. Kommer det att finnas tillräckligt med personal inom äldreomsorgen?

Dessa frågor diskuterades på ett seminarium med forskarna professor Mats Thorslund och docent Mårten Lagergren, verksamma vid Stockholms Äldrecentrum, och verksamhetscheferna Sanna Möller, Stockholms Borgerskap, och Lillemor Wiklund, Södermalms hemtjänst på ABF-huset i Stockholm, torsdagen den 9 juni.

Seminariet samarrangerades mellan ABF Stockholm, Arena Idé och Stiftelsen Äldrecentrum.

Kategorier:
Allmänt