Är det teknik eller politik som styr utvecklingen?

Debatten om de ökade inkomstskillnaderna fortsätter. Lite förenklat kan man säga att höger föredrar att förklara de senaste 35 årens ökade inkomstspridning med opolitiska förklaringar. Enligt dem beror utvecklingen på ett teknikskifte, skill-biased technology change, som gjort lågutbildades kompetens mindre efterfrågad. Medan de högutbildade firar sörjer de lågutbildade i arbetslöshet och fattigdom. Att bekämpa teknologiska framsteg är dock både dumt och hopplöst. Vänster ser istället till det maktskifte som skett i spåren av ny politik (nyliberalismen). Avreglerade finansmarknader, fackföreningsfientlig politik och sänkta skatter samt transfereringar har försvagat löntagarna – och särskilt de med svagast individuell förhandlingsposition. Nyliberal politik är det däremot både klokt och i relativa termer ganska hoppfullt att vara emot. Det är därför en mycket viktiga fråga hur vi väljer att beskriva världen. Många har argumenterat för utbildning utifrån teknikhypotesen, men även dessa måste nu erkänna att det påverkar inkomstfördelningen relativt blygsamt (här). Det är de rikaste som sprungit ifrån och inte den välutbildade medelklassen. Teknikhypotesen förutsätter egentligen att det gått relativt bra för de välutbildade, men sett till deras inkomster (USA), så har lönerna de senaste femton åren fallit (här). En annan fråga som förefaller oförenlig med teknikhypotesen är att under perioden 1945-1980 gick teknikutvecklingen mätt som arbetsproduktivitet mycket snabbare än 1980-2015. Fundera på en resa till New York 1945 och 1980 och idag, så inser man att både teknik- och samhällsutvecklingen gick mycket snabbare före 1980 än efter. Snabb teknikutveckling förenades då med minskade inkomstskillnader. Sett till statistiken borde teknikhypotesen möjligtvis ställas på huvudet, svag teknikutvecklingen leder till ökade inkomstskillnader. Den politiska förklaringen lider inte av denna paradox, en politik har genomförts som alla rationella människor inser skulle öka inkomstskillnaderna och det har den också gjort – så det kanske trots allt handlar om makt och politik. Det förefaller i alla fall betydligt mer sannolikt än teknik.

Publicerades ursprungligen som del i Chefsekonomens lästips.
Fler lästips hittar du här…
För att prenumerera på lästipsen anmäl dig i högerspalten. Eller följ oss på Facebook / Twitter