Arena Idé förstärks med ytterligare en ekonom

Från och med den 1 september förstärks Arena Idé med nationalekonomen Ragnar Bengtsson.

Ragnar har tidigare arbetat som forskningsassistent på Institutet för framtidsstudier och som utredare åt Vänsterpartiet.

“För mig som vänsterekonom är Arenagruppen en ideal arbetsplats, där möjligheten att kombinera god forskning med ett tydligt politiskt ställningstagande känns spännande. Den ekonomiska debatten har sedan ett antal år blivit bättre och mer nyanserad, något jag hoppas kunna bidra ytterligare till genom Arena Idé”.

Ragnar har examen i nationalekonomi från Stockholms universitet och har tidigare arbetat som forskningsassistent på Institutet för framtidsstudier och som utredare åt Vänsterpartiet. Tidigare har Ragnar praktiserat på jordockupationsrörelsen MST i Brasilien, samt gjort fältstudier rörande HIV-situationen i Uganda och tekoindustrin i södra Afrika.

Kategorier:
Allmänt, Blogg