Återhämtning var god dröj | Ny rapport och artikel på DN Debatt

Åtta år har gått sedan finanskrisen. Världsekonomin karakteriseras fortsatt av att arbetslösheten är hög och att skuldsättningen är rekordhög i både privat och offentlig sektor. Tillväxtutsikterna förblir låga och den internationella handeln är ovanligt svag. Varför dröjer återhämtningen?

I en ny rapport för Arena Idé tar sig Sandro Scocco, Arena Idés chefsekonom, och Lars Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia vid Umeå universitet, an frågan som ligger högst upp på dagordningen för både politiker och ekonomer. Rapporten Återhämtning var god dröj utgår från två förklaringsmodeller,  stagnationsmodellen och teknikmodellen, och försöker spåra orsakerna till den höga arbetslösheten och låga tillväxten, med åtföljande låga räntor och inflation.

Utifrån rapportens slutsatser skriver Scocco och Andersson om orsakerna till den ökade ojämlikheten och politiken som bör föras för att öka såväl tillväxten som jämlikheten i landet.

Läs och ladda ner rapporten Återhämtning var god dröj här.

Läs artikeln Ojämlikheten beror inte på ny teknik eller frihandel här.

Kategorier:
Allmänt, Blogg