Att göra antirasism

En ny rapport av Maryam Yazdanfar och Anton Landehag.

Den klasiska maktanalysen utgår från kontrollen av produktionsmedlen. Men sedan ett antal decennier har analysen av makten breddats och fördjupats till att inkludera kön, rasism och funktionalitet. Det finns olika former av rasism. I denna rapport är den exploaterande rasismen, den ojämlikhetsskapande rasismen, huvudperspektivet.

Den frihet och makt över ditt liv du som individ har avgörs av ett antal grundläggande faktorer: utbildning, bostad, arbete och politiskt inflytande. I rapporten går författarna igenom dessa områden ur ett maktperspektiv.

Vi hoppas att rapporten ska leda till ökad kunskap om och en diskussion om rasism som en maktordning. Och till en diskussion även bland de som kan ses som privilegierade utifrån maktordningen.

Maryam Yazdanfar är avgående socialdemokratisk riksdagsledamot med bakgrund i Stockholms läns SSU-distrikt. Hon är utbildad statsvetare och journalist.

Anton Landehag var mellan mars 2011 och mars 2013 ordförande för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism, Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation, och har ett långt engagemang inom den svenska antirasismen. Anton har en fil.kand. i Internationella Relationer och har studerat på juristprogrammet på Stockholms universitet.

Kategorier:
Allmänt