Susan George @ Arenagruppen

Susan George, forskare vid Transnational Institute och hederspresident för Attac har varit ett välkänt namn i den globala rättviserörelsen ända sedan hennes första epokgörande bok How the Other Half Dies kom ut 1976. Nyligen har hon skrivit Whose Crisis? Whose Future? 10 år efter Attacs grundande i Sverige besöker hon Stockholm och Arenagruppen.

Susan George deltog även vid ett heldagsseminarium på ABF. Hon var huvudtalare vid samtliga paneler under ett heldagsseminarium där hon tillsammans med den rödgröna rörelsens aktivister tankesmedjor och fristående forskare ska diskutera den trefaldiga kris som världen står inför – den ekonomiska, ekologiska och sociala kris som hotar själva vår existens. Kort resumé av programmet:

Ekologisk hållbarhet (självklart inkl. klimat):

Paneldeltagare: Kenneth Hermele (ekonom och humanekolog), Annika Lillemets (riksdagsledamot), Daniel Suhonen (journalist), Rikard Warlenius (journalist).

Social hållbarhet:

Paneldeltagare: Gunilla Andersson (folkhögskolelärare), Håkan A Bengtsson (ekonomhistoriker), Susanne Lindberg Elmgren (utredare på LO), Agneta Stark (företagsekonom).

Ekonomisk hållbarhet:

Paneldeltagare: Kajsa Borgnäs (analytiker på Arbetarrörelsens Tankesmedja), Ali Esbati (ekonom), Håkan Sundberg (koordinator Attac-Sverige), Stefan de Vylder (nationalekonom).

Huvudtalare samtliga punkter: Susan George

Samtalsledare samtliga punkter: Ernst Hollander

Britt-Louise Tillbom läste dikter av John Donne, Gunnar Ekelöf och Bengt Berg inför varje samtal.

Kategorier:
Allmänt