Bar Grön

Bar Grön är en mötesplats för avslappnande samtal mellan politiker och inbjudna gäster, med mingel, samvaro, engagemang och framtidsvisioner.

Miljöpartiet i Stockholmsregionen arrangerar Bar Grön i samarbete med Arena Idé, Cogito, Fores och Studieförbundet Vuxenskolan.Vi bjuder in opinionsbildare, politiker och engagerade medborgare till debatt kring breda ämnesområden.

Läs mer »

 

 

 

 

 

 

Kategorier:
Allmänt