Betyg – ett kvitto på kvalitet?

Betyg ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande. Likvärdig betygssättning betyder att elevers kunskaper bedöms på samma sätt oavsett vilken klass eller skola eleven går i. När Skolverket utvärderade betygssystemet 2016 ansåg många lärare att det är svårt att uppnå en likvärdig betygssättning, nationellt, inom kommunen men också i den egna skolan. Nationella prov ska vara ett stöd i en rättssäker betygsättning, men läckta prov, fusk och tecken på betygsinflation underminerar betyg som kunskapsmätare. Är vi mer fixerade vid likvärdig betygsättning i Sverige än i resten av Europa? Hur bra är det med tidiga betyg? Och kan vi någonsin få en likvärdig bedömning och betygsättning? Professorn och betygsforskaren Christian Lundahl resonerar om betygens betydelse för den jämlika skolan med Malin Söderberg, biträdande rektor på Nacka gymnasium.

 

Följ jakten, idéerna och Vesnas analyser i podden Jakten på den jämlika skolan, på instagramtwitter och på facebook.

Kategorier:
Allmänt, Blogg