ISBN: 9789174450996


Ladda ner pressbild


Demokratins självförsvar

Hur kan demokratin överleva?

I nio essäer tecknar professor Sverker Gustavsson upp hotbilden mot den samtida demokratin och ger förslag på hur den ska överleva.

Den demokratiska reformismen kännetecknas av eftertänksamhet och en brett organiserad bearbetning. Nu utmanas detta av den tekniska och kommersiella utvecklingen. Politiken tar sig mer och mer auktoritärt populistiska och teknokratiska uttryck.

Hur kan en gemensam bearbetning av motstående idéer och intressen värnas? Hur ska vi förstå vår kaotiska och svårtolkade samtid? Och framför allt – vilka konkreta metoder finns för att stärka dagens demokrati?

Omslag: Conny Lindström

Utgivningsdag: 2024-02-21


Författare
Sverker Gustavsson

Sverker Gustavsson är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.