ISBN: 978-91-8907-711-9Det svenska missnöjet

Hösten 2019 knackade tankesmedjan Arena Idé dörr på sex svenska orter där inkomsterna är låga och missnöjet stort. Det svenska missnöjet är resultatet av över trehundra samtal med människor i trapphus, i vardagskök och på innergårdar. Från Haparanda i norr till Landskrona i söder, från glesbygdens Ställdalen till hyreshusområdet i Sandvången, från småhusen i Ronneby till miljonprogrammet i Rannebergen. Det här är de missnöjdas Sverige, med deras egna ord.

Boken kommer ut i början av 2021.

 


Författare
Lisa Pelling

Lisa Pelling är statsvetare och utredningschef på Arena Idé.

Johanna Lindell

Johanna Lindell är vice vd på Arenagruppen.