ISBN: 978-91-8907-711-9Det svenska missnöjet

Hösten 2019 knackade tankesmedjan Arena Idé dörr på sex svenska orter där inkomsterna är låga och missnöjet stort. Det svenska missnöjet är resultatet av över trehundra samtal med människor i trapphus, i vardagskök och på innergårdar. Från Haparanda i norr till Landskrona i söder, från glesbygdens Ställdalen till hyreshusområdet i Sandvången, från småhusen i Ronneby till miljonprogrammet i Rannebergen. Det här är de missnöjdas Sverige, med deras egna ord.

Människor har konkreta skäl att vara missnöjda. Affären har lagts ner, samhället har dragit sig tillbaka. Arbetsförmedlingen har tagit ner skylten i Ljusnarsberg, i Haparanda blir vägarna allt sämre, i hela landet är det långa väntetider i vården. Jobben har blivit färre och osäkrare, de äldre med måste vrida och vända på varenda krona för att pensionen ska räcka till. Vardagen har blivit otrygg, det har sprängts i portuppgången bredvid och man är rädd att gå ut när det är mörkt.

Inget av detta har att göra med Sveriges invandringspolitik, egentligen. Ändå är det just invandringen som kommer upp i samtal efter samtal. Hur kan vi göra det möjligt att leva tillsammans i Sverige och lösa de samhällsproblem som i dag överskuggas av debatten om invandring?

Boken kommer ut den 15 april 2021.

 


Författare
Lisa Pelling

Lisa Pelling har doktorerat i statsvetenskap vid Wiens universitet och är chef för Arena Idé. Foto: Arena Idé Författarporträtt med Johanna Lindell: Josephine Thunell

Johanna Lindell

Johanna Lindell är sociolog och medie- och kommunikationsvetare. Hon skrev sin masteruppsats om tillit till medier. Johanna var tidigare vice vd för Arenagruppen och är nu vd på DIK, facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor. Författarporträtt: Josephine Thunell