ISBN: 9789189077485


Ladda ner pressbild


Drömmar och kamp : kvinnnohögskolans väg från då till nu

Drömmar och kamp Kvinnofolkhögskolans väg från då till nu får vi möta några av de kvinnor som satt sin prägel på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg och det moderna Sveriges kvinnokamp, feminism och hbtqi-rörelse. Vi får följa 1970-talets kollektiva kamp, drömmen om en folkhögskola och starten av densamma fram till dagens kvinnofolkhögskola. Drömmar och kamp berör allt från pedagogik, ledningsfrågor till feminismens framtida vägval.

Drömmar och kamp Kvinnofolkhögskolans väg från då till nu är skriven av Eva Nikell. Eva Nikell har sedan 1987 suttit i skolstyrelsen för Kvinnofolkhögskolan och har sedan tidigt 1970-tal varit aktiv i kvinnorörelsen. Drömmar och kamp bygger på hennes egna reflektioner och återger många citat från vad som tidigare sagts och skrivits om Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Eva Nikell har tidigare arbetat som journalist och ombudsman för mänskliga rättigheter på JämO/DO. Idag fortsätter Eva Nikell att driva samhällsförändringen till det bättre som styrelseledamot i många av civilsamhällets viktiga styrelser.

Drömmar och kamp är den tredje delen i skriftserien om människorna bakom folkbildningen. Tidigare böcker är Gösta Vestlund – folkbildaren från framtiden och Honorine Hermelin: Handens, hjärnans och hjärtats pedagog


Författare
Eva Nikell

Eva Nikell har sedan 1987 suttit i skolstyrelsen för Kvinnofolkhögskolan och har sedan tidigt 1970-tal varit aktiv i kvinnorörelsen. Eva Nikell har tidigare arbetat som journalist och ombudsman för mänskliga rättigheter på JämO/DO. Idag fortsätter Eva Nikell att driva samhällsförändringen till det bättre som styrelseledamot i många av civilsamhällets viktiga styrelser.