Eva Nikell

Eva Nikell har sedan 1987 suttit i skolstyrelsen för Kvinnofolkhögskolan och har sedan tidigt 1970-tal varit aktiv i kvinnorörelsen. Eva Nikell har tidigare arbetat som journalist och ombudsman för mänskliga rättigheter på JämO/DO. Idag fortsätter Eva Nikell att driva samhällsförändringen till det bättre som styrelseledamot i många av civilsamhällets viktiga styrelser.

Titlar