ISBN: 978-91-7445-029-3


Ladda ner pressbild


Försäkringsvärlden

Politik & Samhälle

Försäkringsbranschen är en ekonomisk gigant, som äger en tredjedel av världens förmögenhet. De allra största bolagen har tillgångar som motsvarar mer än tio gånger den svenska statens utgifter. Men hur mycket vet vi egentligen om försäkringsbranschen?

Vad var drivkrafterna som fick människor att lägga tid, engagemang och inte minst pengar på just försäkring? Varför och när ingicks de första försäkringsöverenskommelserna? Hur har ersättningarna på våra försäkringar förändrats över tid, och vilka motiv och värderingar har påverkat dessa förändringar?

Dessa frågor och många fler står i centrum i den här boken, som belyser försäkringsbranschens betydelse för öppna och demokratiska samhällen samt beskriver branschens uppkomst och utveckling. Den rymmer också fascinerande livsöden och historier där försäkringar spelat en avgörande roll.

Välkommen till en resa över tid och rum in i Försäkringsvärlden.

Utgivning: februari 2023


Författare
Håkan Svärdman

Håkan Svärdman har mångårig erfarenhet av det svenska försäkringssystemet från bland annat regeringskansliet, riksdagen, fackföreningsrörelsen och försäkringsbolaget Folksam. Foto: Privat