ISBN: 9789186743482


Ladda ner pressbild


Marknadens makt och demokratins möjligheter

Avgörande i detta kritiska tidsskede är den politiska sidan av liberalismen. Så länge dess grundpelare i form av allmän rösträtt, yttrandefrihet och föreningsfrihet inte ger efter för de krav som marknadsfundamentalismen ställer är situationen inte hopplös.

Texterna knyter an till samtida idédebatt i vår omvärld. Aktuella frågor, som europeisk arbetsrätt eller globala handelsavtal, fogas in i ett idépolitiskt sammanhang.


Författare
Ingemar Lindberg

Ingemar Lindberg har länge varit verksam inom svensk välfärdsdebatt, som utredare, statssekreterare i socialdepartementet och sedan på LO med ansvar för Rättviseutredningen i början av 90-talet och uppbyggnaden av LO idédebatt.

Sverker Gustavsson

Sverker Gustavsson är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.