ISBN: 9789186743406


Ladda ner pressbild


Pianona i Västerbotten: Det politiska och politikens platser

Politik & Samhälle

“Platsen för det politiska har krympt. Det har nu gått så långt att demokratin lider skada. I det tomrum som skapats har krafter och värderingar kunnat tränga in som undergräver samhällskänslan. Politikens reträtt har inte fostrat det civila samhälle vi hoppades på. Jag tror att denna tendens kan vändas.”

Pianona i Västerbotten innehåller texter av Sverker Sörlin, idéhistoriker och författare, skrivna mellan 1995 och 2014. Den röda tråden handlar om att uppfatta det gemensamma, det politiska, i frågor som vid första påseendet inte alltid verkar ha med politik att göra.


Författare
Sverker Sörlin

Sverker Sörlin (f. 1956) är professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har skrivit en rad böcker och akademiska skrifter. 2004 tilldelades han Augustpriset för Världens ordning och Mörkret i människan: Europas idéhistoria 1492–1918. Författarfoto: Rasmus Malm