ISBN: 9789186743666


Ladda ner pressbild


Rätten till rättvisa

I en tid av krympande resurser till det gemensamma och då politiska stridsfrågor i högre utsträckning avgörs i domstolen snarare än i talarstolen har tillgången till rättsväsendet – rätten till rättvisa – blivit en brännande fråga. När detta sker samtidigt som enskilda medborgare allt oftare behöver gå till domstol för att få sina sociala rättigheter tillgodosedda behövs nya sätt att tänka och agera.

Antologin Rätten till rättvisa vill belysa denna nya verklighet. De inledande bidragen handlar om hur politiken förrättsligats och juridiken politiserats, och de följande texterna visar genom nedslag i barnrätt, hyresrätt, socialförsäkringsrätt, socialrätt, asylrätt och miljörätt hur människor får – eller inte får – tillgång till rättvisa. Ambitionen är att inleda ett politiskt samtal om dessa frågor.

Medverkande: Rami Al-Khamisi, Maria Bexelius, Petra Hall, Agnes Hellner, Carl Josefsson, Pia Kjellbom, Ruth Mannelqvist, Medea Sandbladh, Oskar Taxén, Ignacio Vita

Redaktörer: Petra Hall och Lisa Pelling

Inför lanseringen av boken bad Arena Idé poeten Jenny Wrangborg att tolka bokens tema i en dikt. Hela dikten kan du läsa här.


Författare
Lisa Pelling

Lisa Pelling är statsvetare och chef för Arena Idé.