ISBN: 9789186743321


Ladda ner pressbild


Stoppa skitlivet! – Strategier mot osäkra anlitandeformer

Arbetsliv, Debatt, Politik & Samhälle

I den här boken tar Shadé Jalali och Mats Wingborg ett helhetsgrepp på problemet. De menar att det behövs många olika åtgärder beroende på bransch och verksamhet och de ger en rad förslag till fack, arbetsgivare och politiker. Mycket handlar om att använda befintliga lagar, förändra andra lagar och att se över kollektivavtalen.

Stoppa Skitlivet är den tredje och avslutande delen av projektet »Otrygga anlitandeformer« som drivs av Arena Idé, Arenagruppens tankesmedja.

E-boken finns tillgänglig här


Författare
Mats Wingborg

Mats Wingborg är frilansjournalist och författare med inriktning på fackliga frågor, arbetsliv, arbetsmarknad och migrationspolitik i Sverige och internationellt. Han har skrivit flera böcker om den globala fackföreningsrörelsen, utvecklingsfrågor och migration.

Shadé Jalali

Shadé Jalali är samhällsvetare med inriktning på internationell migration och etniska relationer. Hon har arbetat som utredare och likabehandlingsspecialist i fackföreningsrörelsen under lång tid. Under 2013 arbetar hon som gästutredare på Arena idé.