Bokrelease Den feministiska utmaningen

Välkommen på releasefest den 9/12

Vi släpper Den feministiska utmaningen – mot en jämställd arbetsmarknad. Du får träffa några av författarna i boken och mingla med fackliga feminister och våra vänner!

Hur ska man förstå sambandet mellan klass och kön och vad betyder det för arbetsmarknaden? Denna bok samlar elva forskare, författare, utredare och journalister, verksamma inom fackföreningsrörelsen och utom densamma.

Grundtanken är en önskan att utmana den fackliga rörelsen med en uppdaterad feministisk analys, men också en vilja att i samhällsdebatten föra fram den fackliga analysen om en jämställd arbetsmarknad.Bokens svar är att det inte räcker att tala om jämställdhet utan man måste göra aktiva val och ta ställning. Förändring skapas genom politik och konkreta fackliga strategier som handlar om både erkännande och omfördelning. Det borde vara lika självklart för såväl en facklig rörelse som för den som vill kalla sig feminist år 2013.

Medverkande: Joa Bergold, Josefin Edström, Olav Fumarola Unsgaard, Ulrika Hagström, Katrine Kielos, Ulrika Lorentzi, Johanna Palmström, Karin Thorasdotter, Ulrika Vedin, Per Wirtén & Soheyla Yazdanpanah. Red. Olav Fumarola Unsgaard och Karin Thorasdotter.

Tid: Måndag den 9 december kl. 18.00-21.00

Plats: Arenagruppen, Saltmätargatan 22, Stockholm

Ingen anmälan krävs. Varmt välkommen!

Kategorier:
Allmänt