Borg-kommissionen: Välfärdens framtida finansiering

Alla genomarbetade utredningar och forskarrapporter om välfärdens finansiering pekar på ett stort finansieringsgap om ett eller ett par årtionden. Kravet på ökad standard och det stigande antalet äldre driver upp de offentliga utgifterna och dessa kan inte på samma sätt som tidigare mötas med höjda skatter. Det finns ingen enkel lösning på detta framtidsproblem, men det är självfallet inte olösligt. Och det finns inga acceptabla ursäkter för att skjuta denna fråga på framtiden. Arena Idés och Timbros gemensamma kommission presenterar nu sin slutrapport Vi har råd med framtiden – men då krävs en långsiktig och sammanhållen politik för välfärdens finansiering.

Välkommen!

Dagens program:
Tisdagen den 6 juli klockan 12:00 – 15:00

Övrigt:

Frågor? Kontakta kommissionssekreterare Eva Cooper (f d Westerberg) 0708-10 17 83, eller eva.cooper@timbro.se

Anmälan:
Begränsat antal platser, anmäl dig senast den 2 juli
Kategorier:
Allmänt