”Bostaden är inte en vara vilken som helst” | Scocco i Dagens Samhälle

”Bostaden är inte en vara vilken som helst” konstaterar Arena Idés chefsekonom Sandro Scocco i Dagens Samhälle.

När det gäller bostäder finns det i princip två modeller för att säkra bostadsförsörjning, dels ett där det offentliga erbjuder bostäder till låginkomstgrupper, så kallad social housing, och dels ett med hyresreglering, ofta kombinerat med bostadsstöd.

Det finns alltså inget land i världen där marknaden löser den mer eller mindre permanenta bostadskrisen för låginkomsttagare, det gör alltid det offentliga. För förmögna och höginkomsttagare finns ingen bostadskris.

Läs hela artikel och Sandro Soccos fyra förslag till hur vi tar oss an bostadsbristen här.