Chefsekonomens lästips 17

Vita medelålders amerikaner dör

Forskare som Richard Wilkinson och Thomas Piketty har framgångsrikt argumenterat att fördelning spelar en helt avgörande roll för ekonomisk utveckling och välfärd. Nu har ekonomipristagaren Angus Deaton kommit med nya och lite märkliga bevis. Han konstaterar att dödstalen för vita medelålders amerikaner stiger. Det gör de inte för de av USA:s invånare som klassificeras som latinos, afroamerikaner eller någon annan etnisk grupp. Var det inte vita i medelåldern som vann kampen om resurserna? Jo, visst finns det många vinnare i den gruppen, men bland lågutbildade vita medelålders amerikaner går det så dåligt att detta drar upp dödstalen för hela gruppen. Förklaringen är att självmord, droger och alkohol nu skördar många fler liv. Lite förvånande kanske med så mycket misär i förhållande till den låga arbetslösheten i USA, men en del av den sorgliga statistiken förklaras troligtvis av det låga arbetskraftsdeltagandet som är nere på sin lägsta nivå sedan 70-talet. Få anmäler sig helt enkelt som arbetslösa när de saknar jobb. En anledning är sannolikt att färre än var tredje får a-kassa. Lägre facklig anslutningsgrad leder också till ökad inkomstspridning, vilket återspeglar sig i USA i form av negativ löneutveckling för lågavlönade de senaste 25 åren. I Sverige vill nu arbetsgivarsidan sänka lägstalönerna, sänka a-kassan och avskaffa arbetsrätten. De kanske borde ha läst Deatons forskning innan de bestämde sig – eller spelar det ingen roll?

signatur sandro

Sandro Scocco, Chefsekonom Arena Idé


Dödstalen ökar för vita medelålders invånare i USA
Årets ekonomipristagare Angus Deaton presenterar en ny studie som visar att vita, medelålders, lågutbildade amerikaner inte bara drabbats ekonomiskt de senaste åren – också dödstalen ökar. Det är en trend som går tvärtemot den inom alla andra etniska grupper och motsvarande grupper i andra länder. De höga dödstalen beror dock inte på hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes, utan på en epidemi av självmord och följdverkningar av alkohol- och drogmissbruk.
Gina Kolata, the New York times

Färre än en tredjedel av de arbetslösa i USA får a-kassa
Den sjunkande arbetslösheten i USA förklaras inte enbart av ett starkare konjunkturläge. En stor del av förklaringen är att många amerikaner lämnar arbetskraften och slutar att aktivt leta efter jobb. De syns därmed inte i arbetslöshetsstatistiken. Jobb-siffrorna för september visade att arbetskraftsdeltagandet nu är nere på 62,4 procent – den lägsta siffran sedan 70-talet. En förklaring kan vara att mindre än en tredjedel av de arbetslösa är berättigade till a-kassa.
Erik Morath, Wall Street journal

Ju lägre fackanslutningsgrad, desto större inkomstspridning
Det finns ett starkt samband mellan fackanslutningsgrad och inkomstspridning. En allmän uppfattning är att fackförbunden har en positiv påverkan på låg- och medelinkomsttagares löner. Men ny forskning visar att de också har en påverkan på toppinkomsterna i ett land. Sambandet är logiskt: Om en försvagning av facken sänker lönerna för låg- och medelinkomsttagare, så kommer företagsledare och aktieägares andel av de totala inkomsterna att öka.
Florence Jaumotte, Carolina Osorio Buitron

Sänkta bidrag uppvägs inte av höjda minimilöner i England
I sin senaste budget sänkte den konservativa brittiska regeringen vissa bidrag för låginkomsttagare, så kallade tax credits. Som kompensation beslutade man att istället höja minimilönen till 7,20 pund i timmen från och med 2016. Åtgärdspaketet kommer allt som allt ändå att leda till att ca 200 000 barn hamnar under fattigdomsgränsen under nästa år.
Resolution foundation

Koldioxidutsläppen lika ojämnt fördelade inom som mellan länder
En ny studie kartlägger hur koldioxidutsläppen är fördelade i världen, dels mellan länder men också mellan inkomstgrupper inom länder. Den inhemska fördelningens betydelse för den totala fördelningen har fått ökad betydelse och utgör nu hälften av ojämlikheten i världen. Det finns alltså goda skäl till att finansiera den globala klimatanpassningen utifrån individers istället för länders utsläpp.
Lucas Chancel, Thomas Piketty

Fler lästips hittar du här…
För att prenumerera på lästipsen anmäl dig i högerspalten. Eller följ oss på Facebook / Twitter