Chefsekonomens lästips 1

lMF rapport: Debt and Growth: Is There a Magic Threshold?
IMF släppte i veckan en rapport med slutsatsen att man inte kan hävda att det finns en korrelation mellan hög skuld och lägre tillväxt. IMF går alltså,om inte helt så delvis, emot Reinharts och Rogoffs tes om en “skuldtröskel” på 90 procent av BNP. För er som inte hinner läsa hela rapporten ger Global Economic Intersection en bra sammanfattning av författarna A. Pescatori, D. Sandri och J. Simons slutsatser.
Global Economic Intersection

Högre minimilön minskar löneskillnader
Högre minimilön har en positiv effekt vad gäller att minska inkomstskillnader, inte minst bland kvinnor. Effekten kan vara så stor att den påverkar de fem lägsta percentilerna. Effekten kan illustreras med det som skedde i 1980-talets USA, då  minimilönen sänktes vilket bidrog till att löneskillnaderna mellan arbetarklassens och medelklassens kvinnor ökade kraftigt. Så skriver Lawrence Mishel, ordförande för Economic Policy Institute (EPI).
Lawrence Mishel

Paul Krugman ”Förändringar i synen på klasstillhörighet i USA”
En stor andel av de lägre betalda amerikanerna har länge betraktat sig själva som medelklass. Nu har det dock skett en stor ökning av personer som anser sig själva tillhöra en lägre klass än medelklass. Detta har betydelse för möjligheten att samla breda väljargrupper kring en politik som lanseras som bra för medelklassen, skriver Paul Krugman.
Paul Krugman

Ekonomiprofessorer: Det finns inte något direkt samband mellan områden med hög ojämlikhet och hög belåning.
Ny forskning går emot teorin om att låginkomsttagares försök att hålla samma konsumtionstakt som sina rikare grannar var ett skäl till finanskrisen. Istället finns det ett samband mellan områden med höga inkomstskillnader och att det är svårare än normalt för låginkomsttagare att få lån, skriver amerikanska professorer och ekonomer.
Olivier Coibion, Yuriy Gorodnichenko, Marianna Kudlyak, John Mondragon

Robert Reich: Standing upp for the little guy

Dokumentärskaparen Jacob Kornbluth har följt USA:s före detta arbetsminister Robert Reich på hans odyssé genom USA. Vi får se Reich föreläsa för allt från universitetsstudenter till ”working class Joes” om USA:s  ökande inkomstklyftor och vad detta får för samhälleliga och demokratiska konsekvenser.  Men han är också helt övertygad om att utvecklingen går att vända.  “Anyone of you who feel cynical, just consider where we have been”. Se trailer här Inequality for all