Chefsekonomens lästips 2

Myt att arbetare får betalt det de är värda
Professorn Robert Reich går emot bilden av att arbetare får betalt det de är värda. Det är istället bristen på starka fackföreningar som håller tillbaka lönerna, vilket underförstått leder till att de är underbetalda, och därför kommer inte höjda minimilöner att minska antalet arbetstillfällen.
Robert Reich

Piketty: Förvärrad ojämlikhet är en oundviklig effekt av kapitalism
Genom en historisk tillbakablick på den ekonomiska utvecklingen konstaterar professorn Thomas Piketty att fria marknader endast leder till ökad ojämlikhet. Bland annat pekar han på den växande globala arbetslösheten. Enda sättet att komma till bukt med ojämlikheten och den fria marknaden, menar Piketty, är skatter på kapital.
Thomas B. Edsall.

OECD varnar för nedskärningar i offentliga åtagandet
Nedskärningar i det offentliga åtagandet kommer att leda till stora social och ekonomiska kostnader i framtiden. Fungerande transfereringssystem, satsningar på sjukvård och aktiva jobbprogram ses av rapporten som nycklar för att OECD länderna skall vända den nedåtgående sociala trenden.
OECD

Brittiska Centralbanken: Privatbankerna skapar pengar
När banker betalar ut lån finansieras inte de av andras insättningar. Lånen finansieras genom att pengarna skapas av bankerna. Således saknas det samband mellan mer lån och mer insättningar. Ökad belåning leder därmed endast till skuldfällor.
WashingtonsBlog

IMF: Ojämlikhet inget medel för ökad tillväxt
Överdriven ojämlikhet kommer däremot sannolikt minska tillväxten. Fördelningspolitiska åtgärder ser inte ut att ha minskat tillväxten, utan snarare rent motsatt har jämlikheten resulterat i snabbare och mer långsiktig tillväxt.
Jonathan D. Ostry & Andrew Berg