Chefsekonomens lästips 3

Skydd för åldersdiskriminering fungerar inte under kriser
Forskning visar att äldre arbetare drabbades hårdare av arbetslöshet i samband med 30-talskrisen än yngre arbetare. Forskningen visar även att i stater med starkare skydd för åldersdiskriminering ökade arbetslöshetstiden för äldre arbetare mer än för yngre arbetare. Även om skyddet hjälpt äldre arbetare innan den ekonomiska krisen verkar det alltså inte som att det hjälpt under krisen.
David Neumark & Patrick Button

Vänstern har svårt att formulera alternativa lösningar
Frankrike, som tidigare gick emot nedskärningspolitiken, har gjort en helomvändning. Hollande har annonserat sänkta skatter för företag och nedskärningar i de offentliga utgifterna för att komma tillrätta med de ekonomiska problemen. Detta går emot den ekonomiska forskningen som visar att nedskärningar i offentliga investeringar har en negativ utveckling på tillväxten.
Simon Wren-Lewis

Ekonomiska konsekvenser av ojämlikhet
Michael Pettis, professor i finansekonomi vid Universitetet i Peking, menar att ekonomisk ojämlikhet får stora konsekvenser för ekonomin. När arbetar- och medelklass får lägre inkomster minskar också konsumtionen vilket i sin tur ökar arbetslösheten, vilket skapar en problematisk spiral.
Michael Pettis

Är entreprenörer jobbskapare?
I den offentliga debatten heter det ofta att entreprenörer är nyckeln till hög sysselsättning. Entreprenörer är jobbskapare. Entreprenören är dock beroende av efterfrågan och anställer för att inte lämna över efterfrågan, och vinsten, till en konkurrent. Jobbskaparen är alltså de som står för efterfrågan, konsumenten eller investeraren.
Jared Bernstein

Stagnerad lönetillväxt i USA
Professorn Tim Duy skriver att arbetslöshetsrapporten för USA under mars månad visar att minskningen av arbetslösheten tillfälligt stabiliserats. Vad som framförallt är tydligt att, till följd av de senaste årens höga arbetslöshet, har även lönetillväxten i USA stagnerat.
Tim Duy