Chefsekonomens lästips 4

Chefsekonomens kommentar

När en ekonomgigant som Paul Krugman bevärdigar vårt avlägsna land med lite uppmärksamhet, skapar det både glädje och irritation. Det uppfattades av många som att Krugman ställde sig på sin gamla kollegas sida. Det är dock bara delvis sant. Det är sant att både Krugman och Svensson argumenterat ihärdigt för en lägre ränta. Svensson har dock med stor frenesi argumenterat för att riksbanksmajoritetens oro över en bostadsbubbla är helt fel, medan Krugman istället menar att det finns en bostadsbubbla och att räntan borde varit högre tidigare, men att nu är det för sent. Riksbankens och Krugmans syn på bostadsbubbla känns rimlig, men det har sin kärna i bankernas frikostiga utlåning och inte i för låg ränta. Så summa summarum; Krugman och Svensson har nog rätt i att räntan borde vara lägre. Krugman och Riksbanken har nog rätt om bostadsbubbla. Krugman har nog fel om att räntan borde varit högre tidigare, för problemet med att nå inflationsmålet har gällt länge. Regleringen av bankernas utlåning skulle dock varit betydligt hårdare redan för många år sedan. Kanske är det därför Borg gärna ser att vi alla fortsätter att prata om Riksbanken, istället för regeringens ansvar för frågan.

Ensamma föräldrar behöver inte betyda fattiga barn
Barnfattigdom handlar inte så mycket om familjekonstellation som om fördelningspolitik, menar Matt Bruening. Jämförelser mellan de nordiska länderna och USA visar att barnfattigdomen är klart lägre i norden till följd av fördelningspolitiken och kan inte förklaras av familjesammansättning.
Matt Bruening

Utvecklingsländer avindustrialiseras allt snabbare
Nya studier visar att utvecklingsländer avindustrialiseras mycket tidigare i utvecklingsfasen än förut. Detta beror på deras integration i den globala ekonomin där det är de rika ländernas konsumtionsmönster som styr vad som produceras. Den rika världen efterfrågar tjänster i högre grad än utvecklingsländer och därför går produktionen över till tjänstesidan.
Rodrik

Clements et al: Politik är ett effektivt instrument mot ökad ojämlikhet
Ökade inkomstskillnader är inget oundvikligt, utan kan motverkas genom politiska insatser. Den ofta uppställda målkonflikten mellan effektivitet och fördelning kan i praktiken undanröjas. Med en politik som ökar skatteintäkter utan att skada ekonomin, exempelvis ökad fastighetsskatt, och utgifterna används för att förstärka humankapitalet för de med lägst inkomster, kan en politik för minskade skillnader också leda till ökad effektivitet.
Clements et al

Krugman, Darluf, Stieglitz och Piketty diskuterar Capital In the Twenty First Century
Video från en paneldiskussion bestående av Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Steven Durlauf och Thomas Piketty där de diskuterar Pikettys bok Capital In the Twenty First Centuary.
Se filmen här

Federal Reserve gick motsatt väg från Riksbanken
Den svenska erfarenheten av att hålla räntor höga när inflationen är låg och arbetslösheten hög kastar nytt ljus över en konflikt i amerikansk ekonomisk debatt. Federal Reserve har fått kritik för att de förvärrade den amerikanska lånebubblan genom alldeles för låga räntor 2003 – 2004. Om de hade rättat sig efter kritiken hade de kunnat dra in USA in i en deflationsspiral liknande den Sverige är på väg in i.
Paul Krugman