”Vi blir allt färre i offentlig sektor i förhållande till befolkningen”

I senaste numret av Dagens Samhälle förklarar Arena Idés chefsekonom Sandro Scocco på vilket sätt regeringens skattesänkningar har påverkat kvalitén i välfärden.

På ett och ett halvt uppslag med rubriken “Rekordstora skatteintäkter räcker inte till”går Dagens Samhälle pedagogiskt igenom den svenska välfärdens förutsättningar, tillstånd och framtid. Journalisten Måns Wikstrand visar på ett lättförståeligt sätt vad regeringens skattesänkningar har inneburit, dels för resurserna till den allmänna välfärden, men även för välfärdens kvalité.

Dagens Samhälle konstaterar att skatteintäkterna har ökat trots minskningen av skattekvoten, vilket är naturligt i ett tillväxtsamhälle. Men tidningen konstaterar också, precis som Sandro Scocco, att resurserna inte täcker de behov som finns nu, och att resurserna definitivt inte kommer att vara tillräckliga för att täcka ökande behov inom de närmaste tio åren.

Det blir därför missvisande att säga, som exempelvis Svenskt Näringsliv har gjort, att välfärden inte har påverkats negativt av de senaste årens skattesänkningar. Sandro Scocco påpekar att transfereringarna minskat kraftigt (till exempel i form av sänkt ersättning till sjuka och arbetslösa), att vi har ett stort lånebehov och att vi blir allt färre i offentlig sektor i förhållande till befolkningen.

Läs artikeln från Dagens Samhälle  här

Kategorier:
Allmänt