Dags för en ny europeisk politik?

Dags för en ny europeisk politik?

Onsdagen den 7 maj anordnades ett samtal mellan Arenas Idés chefsekonom, Sandro Scocco, och SEBs chefsekonom, Robert Bergqvist, om den europeiska krisen.

De två ekonomerna var helt överens om att införandet av euron bidragit till de stora problem som vi nu ser i Europa. Europasamarbetet var inte redo för ett valutasamarbete. Skillnaderna var för stora mellan länderna och de obalanser som fanns redan före införandet, blev nu svårare att hantera med en gemensam valuta.  Resultatet har blivit att euron i sig självt har bidragit till att skapa ännu större obalans.

De var inte heller nöjda med den förda ekonomiska politiken, som inte tillräckligt bidragit till en återhämtning efter finanskrisen. Sandro Scocco betonade att det i Europa faktiskt har bedrivits en procyklisk politik, som direkt förvärrat krisen.

Nettoupplåningen har minskat på grund av politiska beslut. Förhoppningen att åtstramning skulle utlösa mer privat konsumtionen, vilket fördes fram av ekonomer på högerkanten, har inte infriats. Tvärtom har det visat sig att keynesiansk teori hade mer rätt, d.v.s. att det skulle förvärra situationen.

– Idag är krisens mest akuta skede över, men krisen består i högsta grad med 26 miljoner arbetslösa i EU. Vi är mycket sköra och vi behöver komma tillbaka till en tillväxt som minskar arbetslösheten. Som det ser ut kommer vi i bästa fall tillbaka till en tillväxt som inte förvärrar situationen, det duger inte.

Frågan om ”begger thy neighbour” lyftes också, d.v.s. man försöker komma ur sina egna problem genom att exportera dem till grannen. Efter förra finanskrisen på trettiotalet genomförda en rad länder så kallade aggressiva nedskrivningar av sina valutor, devalveringar. Syfte var att öka den egna konkurrenskraften på bekostnad på sina handelsparterns. Om alla gör detta samtidigt blir det ett nollsummespel, men Tyskland vågade inte manipulera sin valuta på grund av erfarenheterna av hyperinflationen.  Med en överstark valuta och en ambition att i en nedgång hålla budgeten i balansen så genomfördes åtstramningar och arbetslösheten exploderade och nådde vid Hitlers maktövertagande år 1933 hela 33 procent.

– Det är en lek med elden att bedriva en exportorienterad ”begger thy neighbour” politik.  Idag gör vi det genom åtstramningar som via hög arbetslöshet pressar tillbaka löneutvecklingen, d.v.s. så kallade interna devalveringar. Starka exportländer i Europa, som Tyskland, är just starka därför att de ägnat sig åt interna devalveringar i årtionden. Det måste få ett slut om euron ska överleva och Europa ska komma tillbaka till tillväxt, konstaterade Sandro Scocco.

Se Sandro Scoccos bilder här.

Kategorier:
Allmänt, Blogg