Det går att stoppa skatteflykten | Sandro Scocco intervjuas i Flamman

Hur ska skatteflykt och brevlådeföretag hanteras? Tidningen Flamman intervjuade Arena Idés chefsekonom Sandro Scocco och Torsten Fensby, expert på internationell skatteflykt. Scocco lyfter i intervjun vikten av att se mellanhändernas roll i frågan.

Vi har en generalklausul i skattelagstiftningen som säger att även om man vidtar lagliga åtgärder – som att starta ett brevlådeföretag – är det olagligt om syftet bakom är olagligt. Jag har väldigt svårt att se att det skulle finnas något annat syfte här. Då har bankerna gjort sig skyldig till medhjälp till skatteflykt och det är ett brott. Då ska man straffas för det brottet. Det är en fråga som Sverige äger helt och hållet.

Läs hela artikeln här.