”Det handlar om makten över arbetets innehåll”

Under ett år, med start i augusti, kommer Handelsanställdas förbund och Arena Idé att samarbeta i ett projekt med arbetsnamnet Arbetets mening.

David Eklind Kloo kommer att vara projektledare och arbeta på Arena Idé. Vi ställde tre frågor till David.

Vad handlar det här projektet om?
– Det handlar om makten över arbetets innehåll. Genom den fackliga organiseringen finns ett kollektivt inflytande över ersättningen för arbetet och de villkor under vilka man arbetar. När man frågar människor visar det sig dock att det de tycker är viktigast med jobbet är att det är intressant. Men arbetsgivaren bestämmer ensam vad man ska göra på jobbet, så länge verksamheten håller sig inom lagens ramar. Det är vinstintresset som styr, helt enkelt.
– De som upplever att de återkommande utför meningslösa sysslor i sitt arbete, vilka är de? De som inte tycker att deras arbete gör världen bättre, hur ser de på sin plats i samhället? Och finns det framgångsrika fackliga strategier för ökat inflytande över arbetets innehåll?

Vad ser du mest fram emot?
– Jag ser mycket fram emot att få fördjupa mig i dessa frågor. Det är avgörande för progressiva rörelser att ingjuta hopp om framtiden. För att göra det måste man måla upp tydliga visioner. Ett arbetsliv som är utvecklande och stimulerande måste vara en central del av en sådan vision.
– I övrigt ser jag fram emot att få vara en del av den dynamiska miljö som Arenagruppen är. Jag är säker på att jag kommer lära mig väldigt mycket.

Du kommer också skriva ledare i Dagens Arena. Vad kommer du bidra med där, tror du?
– Efter snart tio år på Handels förbundskontor och dessförinnan ett antal år som förtroendevald i Kommunal är jag ganska väl insatt i villkoren i dagens arbetsliv och de utmaningar fackföreningsrörelsen står inför. Därutöver vill jag röra mig i gränslandet mellan politiska och existentiella frågor; hur stimulerar samhälleliga strukturer olika sätt att vara människa?

Kategorier:
Allmänt