Arena Idés ekonomiska årsseminarium

En ekonomisk politik för sysselsättning i krisens Europa

Huvudtalare: Professor Gustav Horn, chef för fackföreningsnära Hans Böckler-stiftelsens Institut för makroekonomi och konjunkturforskning (IMK) i Düsseldorf. Gustav Horn är en av Tysklands mest tongivande ekonomer.

Kommentar: Sandro Scocco, tillträdande chefsekonom på Arena Idé.

Datum: Tisdagen den 3 december kl 15.00 till 16.30. Seminariet följs av mingel.

Lokal: Palmesalen ABF-huset Sveavägen 41 i Stockholm

Begränsat antal platser.

Varmt välkommen!

Seminariet är ett samarbete mellan Arena Idé och Friedrich Ebert Stiftungs nordiska kontor.

Kategorier:
Allmänt